بنر
استخدام وزارت امور خارجه
پنجشنبه ، 30 شهریور 1391 ، 00:20

اعلام نتایج آزمون وزارت امور خارجه:

بدینوسیله فهرست اسامی سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی مورخ 1/2/1391 وزارت امورخارجه که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده است اعلام می گردد. داوطلبان عزیز می توانند با درج کد رهگیری از نتیجه آزمون مطلع گردند.
صرفا داوطلبانی که در آزمون کتبی موفق به کسب نمره حد نصاب شده و در فهرست پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت قرار گرفته اند، می بایست حداکثر ظرف مدت ده روز از زمان اعلام نتایج، مدارک ذیل را از طریق پست سفارشی به مرکز آموزش مدیریت دولتی، مدیریت آموزش های حرفه ای و تخصصی به آدرس: تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان استاد نجات اللهی شمالی- شماره 198- کد پستی 1597935113 صندوق پستی 6314-14155 ارسال نمایند. عدم ارسال مدارک اعلام شده در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی و اولویت های بعدی جایگزین خواهد شد. لازم به ذکر است افرادی که مدارک خود را غیر از طریق پست سفارشی و یا به صورت ناقص ارسال نمایند، نامشان از فهرست پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت حذف خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی را ندارند.
بدیهی است پس از بررسی مدارک ارسال شده و تطبیق آن با شرایط آگهی استخدامی، داوطلبانی که شرایط شان منطبق با آگهی استخدامی باشد، زمان و مکان مصاحبه تخصصی متعاقبا به اطلاع ایشان رسانده خواهد شد و چنانچه مدارک ارسالی مغایرتی با شرایط آگهی مذکور داشته باشد، نام داوطلب از فهرست پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت حذف و فردی که دارای اولویت باشد، جایگزین خواهد شد.
- نظر به اینکه جهت تعیین وقت مصاحبه با پذیرفته شدگان تماس گرفته خواهد شد، لذا تقاصا می شود از هرگونه تماس با بخش های مختلف وزارت امورخارجه جدا خودداری گردد.
- در هنگام مصاحبه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه) و یک قطعه عکس ضروری می باشد.
- در ضمن آدرس محل مصاحبه به قرار زیر می باشد:
میدان امام خمینی – ابتدای خیابان امام خمینی- خیابان شهید یارجانی (پشت موزه پست)- ساختمان شماره 11 وزارت امورخارجه- طبقه سوم.
ضمنا یادآوری می شود که باتوجه به عدم تکمیل ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز این وزارت، در نظر است مجددا آزمون استخدامی برگزار گردد که متعاقبا مراتب از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اطلاع رسانی خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:
1- تصویر صفحه اول شناسنامه
2- تصویر کارت ملی
3- تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم ویژه آقایان
4- تصویر مدرک تحصیلی و یا گواهی موقت پایان تحصیلات مرتبط با رشته شغلی مورد انتخاب
5- ارائه تأییدیه ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای آن دسته از افرادی که سهمیه مقرر قانونی (پنج درصد) سایر ایثارگران را در هنگام ثبت نام انتخاب نموده اند.
6- ارائه تأییدیه معلولیت از سازمان بهزیستی برای آن دسته از افرادی که سهمیه معلولین عادی را در هنگام ثبت نام انتخاب نموده اند.
7- ارائه تأییدیه از محل اشتغال برای داوطلبانی که سابقه خدمت به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاههای اجرائی دارند.
8- ارائه تأییدیه از وزارت امورخارجه برای شاغلین غیررسمی و تمام وقت (نیروهای قراردادی و شرکتی وزارت امورخارجه)

 

رديف كد رهگيري كد ملي شغل انتخابی

1

236590

0068979568

كارشناس  تشريفات ( مترجم زبان فرانسه )

2

239881

0071055967

كارشناس  تشريفات ( مترجم زبان فرانسه )

3

231686

1620092001

كارشناس  تشريفات ( مترجم زبان فرانسه )

4

225153

1263283896

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

5

223667

2065119969

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

6

217457

4431862196

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

7

225621

1950671747

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

8

230301

0065887948

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

9

231083

1378417771

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

10

244336

0491708866

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

11

234908

1911130072

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

12

232469

0462696179

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

13

245062

0078192900

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

14

250675

2939819361

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

15

250253

0074564749

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

16

230535

0069799210

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

17

234734

1219426989

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

18

236446

0062972871

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

19

221184

0079896839

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

20

236146

5658903092

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

21

218319

0934377472

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

22

244969

2142256929

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

23

251151

1376658119

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

24

225690

0075408899

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

25

234182

1620229994

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

26

241504

0080048595

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

27

221082

0070349150

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

28

229293

1670717100

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

29

228444

0071626573

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

30

234275

64115267

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

31

218609

0450184641

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

32

250528

0322357624

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

33

247182

4284876791

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

34

227095

2571752278

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

35

234692

5049960215

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

36

234793

2939804834

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

37

232681

0079304737

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

38

223319

2993817132

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

39

224334

0078612683

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

40

249020

0076015335

كارشناس  تشريفات (مترجم زبان انگليسي )

41

218288

452888301

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

42

236761

4723709185

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

43

235934

0493294252

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

44

223926

0075449439

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

45

226265

0063890046

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

46

219480

0063168952

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

47

236443

0067098738

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

48

233912

0070314667

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

49

229277

0386130450

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

50

220832

0068497024

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

51

229181

0067298524

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

52

215152

0070856184

كارشناس امور اجرايي ( اداري )

53

248814

2991785330

كارشناس امور اجرايي ( مالي )

54

220486

0063168073

كارشناس امور اجرايي ( مالي )

55

215643

1289597499

كارشناس امور اجرايي ( مالي )

56

253009

0059492031

كارشناس امور اجرايي ( مالي )

57

235543

71571116

كارشناس امور اجرايي ( مالي )

58

215424

1199863262

كارشناس امور اجرايي ( مالي )

59

232114

1373003952

كارشناس امور اجرايي ( مهندس عمران)

60

236812

0070258252

كارشناس امور اجرايي ( مهندس عمران)

61

217663

2249840226

كارشناس امور اجرايي ( مهندس عمران)

62

232238

0453068871

كارشناس امور اجرايي ( مهندس عمران)

63

224523

1467075701

كارشناس امور اجرايي ( مهندس عمران)

64

242046

4579373480

كارشناس امور اجرايي ( مهندس عمران)

65

247732

0074652745

كارشناس امور اجرايي ( مهندس عمران)

66

218863

0080797611

كارشناس امور اجرايي ( مهندس معماري)

67

235938

0371798984

كارشناس امور اجرايي ( مهندس معماري)

68

250340

0067263313

كارشناس امور اجرايي ( مهندس معماري)

69

239907

3255352541

كارشناس امور اجرايي ( مهندس معماري)

70

233200

0559970676

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

71

231921

0072253525

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

72

254342

2065057009

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

73

233532

4189852971

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

74

238707

5599954481

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

75

215337

0073666671

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

76

218462

3257107919

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

77

254754

3621527451

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

78

231240

1189367807

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

79

238094

1381736661

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

80

251107

2200768702

كارشناس امور اقتصادي و اجتماعي

81

227857

0453677975

كارشناس امور حقوقي

82

253979

0945367880

كارشناس امور حقوقي

83

238163

0945357958

كارشناس امور حقوقي

84

255106

5729556756

كارشناس امور حقوقي

85

249903

3258503125

كارشناس امور حقوقي

86

229433

0945511000

كارشناس امور حقوقي

87

244302

1292169923

كارشناس امور حقوقي

88

222500

0059820322

كارشناس امور حقوقي

89

215917

0063553074

كارشناس امور حقوقي

90

216004

4911160756

كارشناس امور حقوقي

91

223077

0453417991

كارشناس امور حقوقي

92

233134

3539726659

كارشناس امور حقوقي

93

216006

69294372

كارشناس امور حقوقي

94

217856

2121730397

كارشناس امور حقوقي

95

233299

4199132546

كارشناس امور حقوقي

96

237665

6309971220

كارشناس امور حقوقي

97

227985

0381835375

كارشناس امور حقوقي

98

245756

2511299704

كارشناس امور حقوقي

99

225563

1280436352

كارشناس امور حقوقي

100

238970

0059756799

كارشناس امور حقوقي

101

247241

0062918540

كارشناس امور حقوقي

102

232120

1532823088

كارشناس امور فني و رايانه

103

221073

322718368

كارشناس امور فني و رايانه

104

234213

1882234766

كارشناس امور فني و رايانه

105

218937

0081475357

كارشناس امور فني و رايانه

106

239163

0011537329

كارشناس امور فني و رايانه

107

231211

2259922910

كارشناس امور فني و رايانه

108

233500

4592120396

كارشناس امور فني و رايانه

109

249174

2301123197

كارشناس امور فني و رايانه

110

236357

4723050965

كارشناس امور فني و رايانه

111

242204

0079625584

كارشناس امور فني و رايانه

112

218802

4285579472

كارشناس امور فني و رايانه

113

223159

0081750439

كارشناس امور فني و رايانه

114

247028

2991707909

كارشناس امور فني و رايانه

115

217458

0493544313

كارشناس امور فني و رايانه

116

244272

0073577413

كارشناس امور فني و رايانه  (كارشناس فناوري‌اطلاعات

117

222424

2755799501

كارشناس امور فني و رايانه  (كارشناس فناوري‌اطلاعات

118

247003

3621370293

كارشناس امور فني و رايانه  (كارشناس فناوري‌اطلاعات

119

241736

2298469849

كارشناس امور فني و رايانه  (كارشناس فناوري‌اطلاعات

120

224752

0064626911

كارشناس امور فني و رايانه  (كارشناس فناوري‌اطلاعات

121

224546

0451619366

كارشناس امور فني و رايانه  (كارشناس فناوري‌اطلاعات

122

253970

1263355935

كارشناس امور فني و رايانه  (كارشناس فناوري‌اطلاعات

123

220731

4433493368

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

124

233695

3258619999

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

125

245129

1292651083

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

126

246059

0080256597

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

127

218027

2301021531

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

128

248608

4979944345

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

129

245558

4285683369

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

130

240083

0079961381

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

131

248123

0323772161

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

132

244496

0451149890

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

133

250927

1092340904

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

134

249398

1250137446

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

135

233964

0081097905

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

136

250391

0080345999

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

137

250133

3359804023

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

138

241985

2372477595

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

139

223552

1292272287

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

140

239644

0651960355

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

141

238857

2063008231

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

142

224156

0938134094

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

143

239853

0079052401

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

144

240736

4391610760

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

145

254881

1189348101

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

146

218921

6249943137

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

147

218262

0010681191

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

148

217946

4310201164

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

149

218845

0063648857

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

150

253352

1582262292

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

151

216074

0078783224

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

152

222634

0077902734

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

153

224250

1552198626

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

154

222050

5829642204

كارشناس امور كنسولي و حقوقي

155

240969

0384652425

كارشناس روابط بين الملل

156

242639

0063119382

كارشناس روابط بين الملل

157

224340

5539924487

كارشناس روابط بين الملل

158

240327

1287259596

كارشناس روابط بين الملل

159

239931

2709427941

كارشناس روابط بين الملل

160

233052

452625378

كارشناس روابط بين الملل

161

231642

2754461337

كارشناس روابط بين الملل

162

233076

4322345018

كارشناس روابط بين الملل

163

223853

4501179368

كارشناس روابط بين الملل

164

243779

0732553636

كارشناس روابط بين الملل

165

224353

2993653539

كارشناس روابط بين الملل

166

244873

4911595175

كارشناس روابط بين الملل

167

248380

0081888597

كارشناس روابط بين الملل

168

242227

0077632761

كارشناس روابط بين الملل

169

235320

0074795678

كارشناس روابط بين الملل

170

215683

2300094010

كارشناس روابط بين الملل

171

219718

5949634489

كارشناس روابط بين الملل

172

233457

1287234607

كارشناس روابط بين الملل

173

218238

651860326

كارشناس روابط بين الملل

174

252059

2591229392

كارشناس روابط بين الملل

175

241844

1861203519

كارشناس روابط بين الملل

176

224803

0075210134

كارشناس روابط بين الملل

177

249256

2830742486

كارشناس روابط بين الملل

178

217550

0080983626

كارشناس روابط بين الملل

179

242207

0058052501

كارشناس روابط بين الملل

180

223517

4989674499

كارشناس روابط بين الملل

181

234156

0323433286

كارشناس روابط بين الملل

182

221168

4433638765

كارشناس روابط بين الملل

183

246257

0322230039

كارشناس روابط بين الملل

184

217080

0071680160

كارشناس روابط بين الملل

185

249377

1286101255

كارشناس روابط بين الملل

186

249301

1091303940

كارشناس روابط بين الملل

187

221289

0075222779

كارشناس روابط بين الملل

188

218414

0063169657

كارشناس روابط بين الملل

189

242974

3130966390

كارشناس روابط بين الملل

190

226426

5089627126

كارشناس روابط بين الملل

191

225644

0794147992

كارشناس روابط بين الملل

192

223955

0065412672

كارشناس روابط بين الملل

193

252320

3961477019

كارشناس روابط بين الملل

194

231831

1380313351

كارشناس روابط بين الملل

195

244703

1382294281

كارشناس روابط بين الملل

196

223649

1289617619

كارشناس روابط بين الملل

197

243544

2571769995

كارشناس روابط بين الملل

198

225187

5059829723

كارشناس روابط بين الملل

199

238130

0794949428

كارشناس روابط بين الملل

200

235742

4172722059

كارشناس روابط بين الملل

201

239146

0069637539

كارشناس روابط بين الملل

202

217562

0060201649

كارشناس روابط بين الملل

203

225740

0938980610

كارشناس روابط بين الملل

204

243531

1600275087

كارشناس روابط بين الملل

205

239000

4579936639

كارشناس روابط بين الملل

206

235031

2631518845

كارشناس روابط بين الملل

207

231830

0067257534

كارشناس روابط بين الملل

208

232098

4051716406

كارشناس روابط بين الملل

209

230885

1170726291

كارشناس روابط بين الملل

210

218768

2753720037

كارشناس روابط بين الملل

211

219140

2064666941

كارشناس روابط بين الملل

212

228848

2218211866

كارشناس روابط بين الملل

213

228007

5388943781

كارشناس روابط بين الملل

214

244262

0381760944

كارشناس روابط بين الملل

215

222838

0066767385

كارشناس روابط بين الملل

216

233958

0060966092

كارشناس روابط بين الملل

217

253652

0603266517

كارشناس روابط بين الملل

► 6 نکته برای نگهداری از لپ تاپ
دعوت به همكاري شركت بیمه آرمان ( سهامي عام‌ )(تا 10 اسفند 90) ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 906 مهمان آنلاین داریم