بنر

مشخصات ایران چک یک میلیون ریالی بانک مرکزی

چهارشنبه ، 6 شهریور 1387 ، 11:40

 
 
 
مشخصات ایران چک یک میلیون ریالی  بانک مرکزی:
 
مبلغ اسمي: 1000،000 ريال

رنگ :رنگ غالب ایران چک یک میلیون ریالی قهوه ای روشن است
 
ابعاد: 75 در160 ميليمتر
 
مشخصات روي چك:
1- طرح روی ایران چک، قسمتی از بنای تخت جمشید است .
2- واترمارك تصوير فردوسي درسمت چپ و در خميره و كاغذ كه درمقابل نور از دوطرف ايران چك قابل رؤيت مي باشد.
3- نخ امنيتي پنجره اي كه از نوع هولوگرام وبا نوشته 1000,000 به صورت بي رنگ در بطن نخ مي باشد.
4- نخ امنيتي پنهان كه درون كاغذ قرارگرفته و از نوع فلورسنت و با نوشته بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
5- فيبرهاي مرئي كه در سطح چك پراكنده است و بدون هيچگونه ابزاري قابل مشاهده است.
6-در بردر بالای طرح تخت جمشید عبارت  (IRAN CHEQUE 100) بصورت مخفی وجود دارد که با تغيير زاويه در مقابل چشم قابل رؤيت مي باشد.
7-كليه نقاطي كه به رنگ قهوه ای روشن روي ايران چك نشان داده شده است چاپ برجسته مي باشند كه با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسائي است.
8- داراي شماره امنيتي فارسي درقسمت بالا سمت راست كه در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلايي تغيير مي يابد. همچنين داراي شماره سريال (MICR) با قابليت كنترل ماشيني درقسمت پائين سمت چپ مي باشد.
9- براي چاپ آرم بانك مركزي در قسمت وسط سطح چك از مركب حرارتي استفاده شده به گونه اي كه با لمس انگشتان دست و افزايش گرما طرح مذكور ناپديد و پس از سردشدن مجدد ظاهر مي گردد.
10- طرح ( see through نوع اول) در سمت چپ ايران چك عدد 1000,000در  پشت و روي چك به صورت عمودي و ناقص چاپ گرديده كه با قراردادن چك در مقابل نورعدد 1000,000 بطور كامل رؤيت مي شود.
11- مركب ضد كپي- درطرح( see through نوع دوم) واقع در زيربنای تخت جمشید مركب نارنجي رنگ در كپي رنگي از ايران چك به رنگ قهوه اي كم رنگ تغيير مي يابد.
 
مشخصات پشت ايران چك:
1-درسمت چپ قسمت وسط عدد 100 بصورت نامرئي وجود دارد كه با تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رويت است.
2- قسمتهايي از پشت چك در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ سبز روشن تغيير مي يابد.

► ايران چك 200 هزار تومانی به بازار می آید
تسهيلات ساخت مسكن افزايش يافت ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر