بنر

اختصاص ۳۰ هزار ميليارد تومان براى تامين نقدينگى واحدهاى توليدى

سه شنبه ، 12 شهریور 1387 ، 09:54
 
 
رئيس كل بانك مركزى در خصوص مشكل نقدينگى در واحدهاى توليدى كشور، گفت: ۳۰ هزار ميليارد تومان براى تامين سرمايه درگردش ونقدينگى مورد نياز صنايع و واحدهاى توليدى كشور درنظر گرفته شده است.
 وى اضافه كرد: براساس آيين نامه هاى بانكى واحدهاى توليدى براى دريافت تسهيلات جديد حتما بايدبا بانك تسويه كنند درحالى كه اكثر واحدهاى توليدى ازتسهيلات براى خريد مواد اوليه و ماشين آلات صنعتى استفاده كرده اند. به گفته مظاهرى براى رفع اين مشكل به بانكها اجازه داده شد تا با سررسيد بازپرداخت تسهيلات واحدهاى توليدى با اخذ سود تسهيلات منابع جديد را در اختيار اين واحدها قرار دهند. مظاهرى ادامه داد: درسال گذشته بانك مركزى مجبور شد براى رفع نياز اسكناس مردم در شب عيد ۸۵۰ ميليارد تومان وبراى تنظيم بازار سكه ۱۲۵ ميليارد تومان دراختيار بانكها قرار دهد كه بايد به اين رقم منابعى كه جهت تامين اعتبار ارزى LC هاى صادراتى به بانكها داده شده است، را نيز اضافه كرد. وى با بيان اينكه دراين موارد بانك مركزى چاره اى جز تزريق منابع به بانكها ندارد، اظهار داشت: بانك مركزى به طور كلى با تزريق منابع خود به بانكها براى افزايش توان وام دهى مخالف است چون اين عمل موجب رشد تورم مى شود و عملا ثابت شده با رشد تورم ميزان توليد نيز كاهش مى يابد. مظاهرى با بيان اينكه ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براى ارائه تسهيلات مسكن در نظر گرفته شده، افزود: اعتبار مورد نياز براى تسهيلات مسكن ويژه نخبگان كه توسط رئيس جمهورى اعلام شد ازهمين محل تامين مى شود. به گفته وى در سال گذشته ۶۰ هزار ميليارد تومان در قالب طرح زودبازده معرفى شد كه از اين ميان ۱۹ هزار ميليارد تومان در اختيار متقاضيان قرار گرفت. وى در مورد اختلاف آمار مطالبات معوق بانكها، گفت: برخى افراد بدهى دولت به بانكها را جزو مطالبات معوق بانكها لحاظ مى كنند ولى در هيچ جاى دنيا اين امر مرسوم نيست و بيشتر اختلاف هاى آمارى دراين زمينه به زمان مقايسه و مدت آن بر مى گردد.

► با اعطاي تسهيلات توسط بانك تجارت215 هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد شد
برخی بانک ها چک پول های جدید را بر خلاف مصوبات باطل می کنند ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر