بنر

افزایش تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن تا25 میلیون تومان

شنبه ، 30 شهریور 1387 ، 07:55
 
 
سقف تسهيلات فروش اقساطى بانك مسكن به منظور خريد واحدهاى مسكونى احداث شده با مشاركت اين بانك به ۲۵۰ ميليون ريال افزايش يافت. به گزارش روابط عمومى بانك مسكن، در اين طرح كه تسهيلات آن از ابتداى اسفندماه سال جارى قابل پرداخت است، دارندگان حسابهاى صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن مى توانند تا ۲۵۰ ميليون ريال از تسهيلات فروش اقساطى سهم الشركه بانك مسكن برخوردار شوند.بر اين اساس، مشتريانى كه حداقل ۱۲۵ ميليون ريال در حساب صندوق پس انداز مسكن خود داشته باشند مى توانند پس از طى۲ دوره انتظار(يكسال) تا سقف ۲۵۰ ميليون ريال از اين تسهيلات استفاده كنند، اما چنانچه حداقل ۸۴ ميليون ريال در اين حساب داشته باشند بعد از گذشت سه دوره انتظار (۱۸ ماه) از تسهيلات فروش اقساطى بانك مسكن بهره مند مى شوند.حداقل موجودى براى دريافت اين تسهيلات پس از ۷ دوره انتظار (۴۲ ماه) مبلغ ۳۶ ميليون ريال است. اين درحالى است كه حداكثر مدت بازپرداخت تسهيلات فروش اقساطى بانك مسكن در اين طرح براى ۱ تا ۳ دوره انتظار(هر دوره انتظار ۶ ماه) ۱۲ سال و براى ۴ دوره انتظار و بالاتر، ۱۵ سال در نظر گرفته شده و نرخ سود اين تسهيلات نيز معادل نرخ سود تسهيلات با سپرده بخش مسكن در زمان اعطاى تسهيلات تعيين مى شود. شايان ذكر است شرايط و ضوابط قبلى پرداخت تسهيلات صندوق پس انداز مسكن به منظور خريد واحدهاى مسكونى تا سقف ۱۸ ميليون ريال كماكان به قوت خود باقى است.

► بانک ها امروز و چهارشنبه یک ساعت دیرتر باز می شوند
کارت های بانک ملی جمعه 8 ساعت خارج از سرویس ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر