علت کسری مالی بانک ها اعلام شد

يكشنبه ، 31 شهریور 1387 ، 10:39
 
 
تورم بالا و تقاضاى زياد علت كسرى ۵۷ هزار ميليارد تومانى بانك هاست. حسين قضاوى، قائم مقام بانك مركزى درباره شيوه تامين ۷۵ هزار ميليارد تومان كسرى ميان منابع و مصارف بانك ها گفت: مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان از اين رقم از محل حساب ذخيره ارزى تامين شده و بخشى ديگر از آن از سرمايه هاى نقدى تامين شده است. وى ادامه داد: يك بخش ديگر آن نيز مربوط به مشاركت هاى مستقيم، مشاركت هاى حقوقى و سرمايه گذارى هاى مستقيم بانك هاست اما همچنان ۳۰ هزار ميليارد تومان شكاف ميان منابع و مصارف بانك ها وجود داشته است. قائم مقام بانك مركزى تصريح كرد: به هم خوردن وضعيت تامين مالى كارگزاران و فعالان اقتصادى و شيوه فراهم كردن منابع مورد نياز براى واردات كه ناشى از تحريم هاى اعمال شده در دو سال اخير بود، از نكاتى است كه نمى توان آن را انكار كرد اما مساله مهم اين است كه ما در يك شرايط تورمى قرار داريم و هزينه تامين مالى از بازار متشكل پولى، انطباق لازم با اين شرايط ندارد. به گفته وى اين شرايط و دلايل وضعيتى را ايجاد مى كند كه ميزان تقاضا براى استفاده از منابع و وجوه قابل استقراض از نظام بانكى افزايش پيدا مى كند. قضاوى افزود: مانده سپرده هاى آزاد بانك ها در پايان سال گذشته ۱۳۰ هزار ميليارد تومان بوده اما تسهيلات پرداختى آنها ۱۸۷ هزار ميليارد تومان بود و اين يعنى آنكه دخل و خرج بانك ها با يكديگر جور در نمى آيد، زيرا از يك سو منابع ورودى به بانك ۱۳۰ هزار ميليارد تومان است اما از طرف مقابل خروجى بانك ها ۱۸۷ هزار ميليارد تومان و تفاوت اين دو رقم ۵۷ هزار ميليارد تومان است.
 
منبع: ابرار اقتصادی

► بانک ملی، رکورد دار چاپ و عرضه اوراق بهادار
کناره گیری رئیس کل بانک مرکزی ! ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر