رونق بازار دلالي براي اخذ وام بانكي

چهارشنبه ، 8 آبان 1387 ، 14:49

 

 

 

 

 

بانکی: خودداري بانك‌ها از پرداخت وام‌هاي ضروري كه شدت آن از ابتداي امسال به‌تدريج گسترش يافته، اكنون به بدترين وضع خود رسيده و از سوي ديگر، اختصاص وام به متقاضيان داراي معرفي‌نامه از مقامات بانكي يا غيربانكي، موجب رونق گرفتن بازار دلالي تهيه چنين برگه‌هاي معرفي‌نامه شده است.در حالي كه مقامات ارشد بانكي كشور در ماه‌هاي اخير استدلال‌هاي مختلفي براي كاهش وام‌دهي بانك‌ها بيان كرده‌اند، اما آنچه هم‌اكنون مردم را رنج مي‌دهد، محروميت از دريافت هرگونه وام ضروري همچون وام خريد كالاست.اين روزها هر شهروندي كه به شعبه يك بانك دولتي براي دريافت وام مراجعه مي‌كند، با اين پاسخ مواجه مي‌شود كه «فعلا وام فقط با معرفي‌نامه از سوي مقامات پرداخت مي‌شود».«مقامات» نيز شامل اعضاي هيأت‌مديره بانك، سرپرست‌هاي مناطق بانك و با سطح كمتري شامل مقامات كشوري همچون نمايندگان مجلس مي‌شود.اين سياست بانك‌ها در خودداري از پرداخت وام‌ به متقاضيان فاقد معرفي‌نامه، موجب رونق گرفتن بازار دلالي «تهيه معرفي‌نامه براي دريافت وام» شده است.هم‌اكنون در سطح شهر عده‌اي با گرفتن ارقامي حتي تا 5/1ميليون تومان از شهروندان براي آنان وام 7ميليون توماني خودرو فراهم مي‌كنند.شيوه كار آنان نيز عمدتا بدين گونه است كه با استفاده از مراودات خود با مقامات مختلف، براي متقاضي وام، نامه معرفي به شعبه بانك و با امضاي يكي از همين مقامات براي دريافت وام كالا يا خودرو اخذ مي‌كنند؛حتي بعضي از اين افراد، علاوه بر تهيه معرفي‌نامه دريافت وام، 2ضامن را نيز به متقاضي معرفي مي‌كنند و جمعا حتي تا 2ميليون تومان حق دلالي دريافت مي‌كنند.بدين ترتيب، فرد متقاضي بايد براي دريافت يك وام 7ميليون توماني خودرو با نرخ سود 12درصد، 5/1 تا 2ميليون تومان نيز به واسطه‌ها بپردازد و علت اين هزينه مازاد، چيزي نيست جز فقدان نظارت بر عملكرد شعب بانك‌ها و سرپرستي مناطق آنها.اين شرايط نامناسب در بازار دلالي وام خودرو و خريد كالا در حالي است كه هم‌اكنون مراجعه به شعب بانك‌هاي مختلف دولتي براي دريافت اينگونه وام‌ها سرنوشتي جز ناكامي ندارد.برخي مسئولان شعب بانك‌ها نيز با بيان اينكه فعلا اعتباري براي پرداخت وام خودرو يا كالا ندارند، از مراجعان مي‌خواهند براي در نوبت قرار گرفتن، ثبت‌نام كنند تا هر زمان كه اعتبار لازم به بانك رسيد و نوبت فرد شد، او را خبر ‌كنند.در اين شرايط متقاضي معمولا با دفتري مواجه مي‌شود كه نام صدها متقاضي منتظر ديگر در آن درج شده است.مسئولان تعدادي از شعب بانك‌ها نيز از متقاضي دريافت وام مي‌خواهند حساب بانكي باز كند و حداقل 4ميليون تومان در 2ماه در بانك سپرده‌گذاري كند تا در نوبت دريافت وام خودرو قرار گيرد.اما شرايط براي دريافت وام خريد كالا دشوارتر است و در حالي كه سقف وام خريد كالا 2ميليون تومان است، بانك‌ها از پرداخت اين وام به متقاضياني با موجودي حساب بيش از رقم فوق هم خودداري مي‌كنند و دريافت اين وام نيز منوط به ارائه معرفي‌نامه است.

منبع: همشهری آنلاین

► دولت بايد كمترين دخالت را در حوزه بانكي داشته باشد
بررسي ميزان فعاليت بانك‌ها در ساتنا و انتشار جدول رتبه‌بندي آنها ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر