324 ميليون سهم بانك ملت 28 دقيقه‌اي فروش رفت

شنبه ، 3 اسفند 1387 ، 11:09

معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد از فروش باقي مانده سهام بانك ملت به تعداد 324 ميليون سهم درعرض 28 دقيقه طي معاملات امروز بازار سهام خبر داد.

سيدحميد پورمحمدي در حالي با حضور در تالار معاملات بازار سهام پيگير ادامه عرضه سهام بانك ملت ( 314 ميليون سهم باقي مانده از 655 ميليون سهم قابل عرضه و 10 ميليون سهم ابطالي ) بود كه در گفت و گو با خبرگزاری فارس از فروش 28 دقيقه اي 324 ميليون سهام اولين بانك دولتي حاضر در بورس خبر داد.

جذب 34 ميليارد تومان در 28 دقيقه

وي گفت : با ادامه عرضه سهام بانك ملت در معاملات امروز ، در مجموع 324 ميليون سهم بانك ملت به قيمت هر سهم 105 تومان و به ارزش تقريبي 34 ميليارد تومان درعرض 28 دقيقه به فروش رسيد و به اين ترتيب عرضه 5 درصدي ( معادل 655 ميليون سهم ) اولين بانك دولتي مشمول واگذاري به اتمام رسيد.

آينده روشن بانك ملت

پورمحمدي با بيان اين كه هم اكنون تقاضاي خريد سهام بانك ملت 107 توماني هرسهم بانك ملت وارد سامانه معاملاتي شده ادامه داد: همانطوري كه از قبل پيش بيني شده بود سهام بانك ملت به عنوان بانكي بسيارخوب و موفق و با قابيلت هاي سود آوري ، شفافيت ، دارايي هاي با ارزش ، نيروي انساني مجرب، قدرت تعاملات بين المللي و ظرفيت هاي فراوان وارد بورس شد كه در آينده با تقاضاي مناسبي در بازار سهام مواجه خواهد شد.

زمان كم و 45 دقيقه ايي عرضه در چهارشنبه

معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد درباره دليل عدم فروش همه 655 ميليون سهم بانك ملت در روز چهارشنبه گذشته  گفت : اين اتفاق به علت كمبود وقت و لحاظ كردن 45 دقيقه زمان و همچنين الزمات بورس در خصوص زمان معاملات رخ داد كه بعد از گذشت 45 دقيقه و فروش 340 ميليون سهم ، امكان فروش باقي سهام وجود نداشت اما امروز در عرض كمتراز نيم ساعت 324 ميليون سهم آن به فروش رسيد.
پورمحمدي ادامه داد: با اين اوصاف شروع واگذاري نهاد هاي مالي و پولي كشور با موفقيت همراه شد و اولين گام اين موفقيت با واگذاري ديگر بنگاه هاي مالي و پولي و مشمول اصل 44 تداوم خواهد يافت.

بانك ملت ديگر دولتي نيست

وي گفت : با ورود بانك ملت به بورس و واگذاري 30 درصدي به سهام عدالت ، 25 درصدي رد ديون ( 15 درصد به شستا و دو بلوك 5 درصدي به صندوق بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح) و همچنين عرضه 5 درصد در بورس و واگذاري 5 درصد ديگر به كاركنان بانك ملت ، سهم بخش خصوصي اين بانك از سهم دولت بيشتر شد.
اين مقام مسئول وزارت اقتصاد افزود: با اين شرايط وطبق قانون محاسبات، بانك ملت ازاين پس در شمار شركت هاي غير دولتي تلقي خواهد شد.
به گفته پورمحمدي، 10 درصد از سهام بانك ملت از سبد سهام عدالت بازپس داده شده و نامه مربوطه به سازمان خصوصي سازي و كارگزاري سهام عدالت ارايه مي شود تا سهم سبد سهام عدالت از 40 به 30 درصد برسد.

 ادامه عرضه خردو بلوك به شرايط بورس بستگي دارد

وي در برابر اين سئوال كه با توجه به اتمام عرضه 5 درصد سهام بانك ملت ، باقي سهام و واگذاري بلوكي اين بانك در چه زماني رخ خواهد داد پاسخ داد : ادامه عرضه خرد و بلوكي سهام بانك ملت به شرايط بازار سرمايه بستگي دارد و هر زماني كه وضعيت مناسب باشد اين عرضه ها انجام خواهد شد .

شايد بانك و بيمه ديگري در 87 واگذار شود

وي درپاسخ به پرسش ديگر  مبني برچگونگي عرضه سهام ديگر بانك ها و شركت هاي بيمه اي دربورس نيز خاطر نشان كرد: در تلاشيم طي روز هاي باقي مانده سال نيز سهام يك بانك يا شركت بيمه اي را وارد بورس كنيم كه بايد با سازمان خصوصي سازي و بورس بررسي كنيم.

پیشتر عمده ترین خریدار سهام بانک ملت شرکت پس انداز کارکنان بانک ملت عنوان شده بود که با عرضه امروز  سهام این مطلب منتفی شد .

کارشناسان اهمیت عرضه سهام بانک ملت را به عنوان نخستین بانک دولتی از آن جهت می دانند که بازدهی این سهام می تواند در روند تصمیم گیری خریداران سهام بانک های دولتی در سال های آینده بسیار تاثیر باشد. 

منبع: خبرگزاری فارس

 

► پرداخت وام خودرو پشت چراغ قرمز!
پشت پا زدن به يك هيجان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر