نشست روساي بانكهاي مركزي جهان در آمريكا

يكشنبه ، 1 شهریور 1388 ، 14:54

 

ژان كلود تريكت رئیس بانك مركزي اروپا در حالي از اقدامات و سياستهاي اين بانك براي مقابله با بحران اقتصادي و مالي جهان دفاع كرد كه مورد انتقاد شديد كارشناسان قرار گرفت.

به گزارش بلومبرگ، كارشناسان اقتصادي ضمن انتقاد از سياستهاي بانك مركزي اروپا بر اين باورند كه سياستهاي تريكت براي مقابله با بحران اقتصادي و مالي بيش از حد محافظه كارانه و محتاطانه بوده است .


كارشناسان اقتصادي و تحليل گران مسائل مالي در نشست ساليانه خود كه در شهر ويومينگ آمريكا برگزار شد به بررسي سياستهاي پولي و مالي اعمال شده از سوي بانكهاي مركزي اروپا ، آمريكا و ژاپن براي مقابله با شديدترين بحران اقتصادي از دهه 1930 ميلادي پرداختند .


نوريل روبيني كارشناس ارشد اقتصادي كه پيش از اين وقوع بحران اقتصادي و مالي را پيش بيني كرده بود در اين نشست به انتقاد از سياستهاي بانك مركزي اروپا پرداخت و گفت ، بانك مركزي اروپا خيلي دير اقدام به كاهش نرخ بهره بانكي نمود و بسته هاي محرك اقتصادي كمتري را نسبت به فدرال رزرو آمريكا اجرا كرده است .


تريكت نيز در اين نشست با ارائه گزارش 20 صفحه اي به دفاع از سياستهاي بانك مركزي اروپا براي تثبيت قيمتها و احياي قدرت وام دهي بانكها پرداخت .
وي گفت ، برقراري ثبات قيمتها مهمترين هدف بانك مركزي اروپا در اجراي سياستهاي پولي و مالي طي ماههاي اخير بوده است .


كارل والش استاد دانشگاه كاليفرنيا نيز ضمن انتقاد از سياست فدرال رزرو آمريكا در حفظ نرخ بهره بانكي در حد صفر درصد گفت ، ادامه اين سياست با هدف فدرال رزرو در تثبيت قيمتها هماهنگي نداشته است .


دونالد كان معاون فدرال رزرو آمريكا نيز گفت ، يكي از مهمترين اولويتهاي ما اين بود كه اجازه ندهيم نرخ تورم در آمريكا به شدت كاهش يابد . اتخاذ سياستهاي خاص در زمينه نرخ بهره بانكي با دستيابي به اين هدف بوده است . فدرال رزرو هيچ برنامه و قصدي براي افزايش انتظارات تورمي در آمريكا نداشته است .


والش تصريح كرد ، فدرال رزرو آمريكا بايد براي جلوگيري از رشد فزاينده تورم هر چه سريعتر نرخ بهره را افزايش دهد . به نظر من افزايش تدريجي نرخ بهره به هيچ وجه منطقي نيست .


والش گفت ، به نظر مي رسد طرح 300 ميليارد دلاري فدرال رزرو براي خريداري اوراق قرضه تاثير چنداني نداشته است و تنها موجب افزايش بدهي هاي دولتي شده است . گرچه اتحاديه اروپا نرخ بهره بانكي را به يك درصد كاهش داده ولي اتحاديه اروپا همچنان بالاترين نرخ بهره بانكي را در بين كشورهاي صنعتي گروه هفت در اختيار دارد .


مارك كارني رييس بانك مركزي كانادا نيز در اين نشست تاكيد كرد ، بانكهاي مركزي بزرگ جهان بايد با اتخاذ سياستهاي مناسب از وقوع بحران افزايش تورم جلوگيري كنند . اگر سياستهاي مناسبي اتخاذ نشود اقتصاد جهاني با بحران تورم روبر خواهد شد .

منبع: خبرگزاری فارس

► 10 مهارت اساسي پولي در شرايط نامساعد اقتصادي
معامله بلوک دوم بانک صادرات قطعی شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر