بنر

دفاع رئیس کل بانک مرکزی از طرح های روز بازده

شنبه ، 14 شهریور 1388 ، 11:18

 

"طرح ساماندهى پرداخت تسهیلات به طرحهاى زودبازده"به صورت کلی طرحهای زودبازده در تمام کشورهای پیشرفته دنیا مورد پذیرش هستند.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای طرح ساماندهی پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای زودبازده از طریق سه بانک دولتی در سالجاری خبر داد و گفت: این بانک به تاثیر گذاری طرحهای زودبازده اعتقاد دارد.

محمود بهمنی در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای ادامه روند پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای زودبازده و یا دستور به قطع پرداخت تسهیلات، گفت: به صورت کلی طرحهای زودبازده در تمام کشورهای پیشرفته دنیا مورد پذیرش هستند.


رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته 466 هزار میلیارد ریال سهم تسهیلات ابلاغی بنگاههای زودبازده در بانکها بوده است، اظهار داشت: از این میزان 261 هزار و 239 میلیارد ریال به قرارداد منجر شده است.


26 هزار میلیارد تومان در سبد طرحهای زودبازده
بهمنی در ادامه از پرداخت 214 هزار و 650 میلیارد ریال تسهیلات توسط سیستم بانکی کشور به طرحهای زودبازده از تسهیلات به قرارداد رسیده، خبر داد و افزود: در سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه ای به بانکها صادر کرد که طی آن اعلام شده بود طرحهای نیمه کاره و آنهایی که بخشی از تسهیلات را دریافت کرده اند در اولویت قرار گیرند.


وی خاطر نشان کرد: در سالجاری نیز به بانکها اعلام کردیم که هر میزان تسهیلاتی که به متقاضیان پرداخت خواهند کرد، 50 درصد را به بنگاههای زودبازده بپردازند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ارزشی که توسط بانک مرکزی به طرحهای کوچک زودبازده گذاشته شده به دلیل اعتقاد بانک مرکزی به تاثیر گذاری طرحهای زودبازده بوده است.


دستور بانک مرکزی به 3 بانک برای پرداخت به زودبازده ها

به گفته بهمنی در سالجاری بانک مرکزی تصمیم گرفت تا پرداخت تسهیلات را در برخی از بانکها تجمیع کند به نحوی که پرداخت تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن و پرداخت به طرحهای زودبازده نیز به عهده 3 بانک دولتی ملت، کشاورزی و ملی گذاشته شد.

وی تاکید کرد: 50 رصد از تسهیلات این بانکها در سالجاری به طرحهای زودبازده پرداخت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی اقدام صورت گرفته در این زمینه را ساماندهی پرداخت تسهیلات زودبازده نامید و افزود: به صورت کلی رویکرد بانک مرکزی ادامه روند پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده است.


گزارش مرکز پژوهشها را نشنیده ام
بهمنی در پاسخ به این سئوال که مرکز پژوهشهای مجلس درباره بنگاههای زودبازده و عدم تحقق بخش زیادی از اهداف اشتغالزایی آن، گفت: من این گزارش را نشنیده ام ولی اشتغال ایجاد شده توسط طرحهای زودبازده به تعداد آن بستگی ندارد

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

► رشد چك هاي برگشتي و افول اعتماد ميان فعالان بازار
پاس گل دولت به شبه‌دولتی‌های بازار پول ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر