تاسیس یک بانک خصوصی دیگر

چهارشنبه ، 1 مهر 1388 ، 15:00

 

جلسه شورای پول واعتبار پس از سه هفته تاخیر برگزار شد.

در این جلسه شورای پول و اعتبار ضمن تصویب اساسنامه تبدیل موسسه مالی و اعتباری "انصار" به بانک، مصوبه جدیدی برای خروج واحدهای تولیدی از رکود تصویب کرد.

در جلسه  شورای پول و اعتبار که به ریاست محمود بهمنی برگزار شد، 8 موضوع در دستور کار این شورا قرار داشت که موضوعاتی همچون دریافت مطالبات معوق بانکی ، ‌توزیع منابع و نحوه وصول آن بررسی و تصمیمات در این باره اتخاذ شد.

شورای پول و اعتبار در این جلسه اساسنامه تبدیل موسسه مالی و اعتباری "انصار" به بانک را تصویب کرد. مقرر شده است این بانک سرمایه اولیه 200 میلیارد تومانی را تامین و 35 درصد آن را به حساب نهاد پولی واریز کند.

این شورا در جلسه گذشته خود اساسنامه تاسیس بانکهای خصوصی دی و تات را تصویب کرده بود.

همچنین شورای پول و اعتبار مصوبه دیگری درباره خرید دیون را از تصویب گذراند که براساس آن، مقرر شد ‌برای تسریع و تسهیل معاملات، مجوزهایی داده شود تا بانکها بتوانند خرید دین را در بخش خصوصی و دولتی انجام دهند، ضمن اینکه قرار است، بانکها اسناد تجاری را که واحدهای تولیدی فروخته اند خریداری کنند تا نقدینگی ایجاد شود و واحدهای تولیدی از رکود خارج شوند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

► برنامه براي صفرهاي پول ملي
انتشار ویروس جدید سارق کلمات عبور بانکی ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر