25 ميليارد دلار؛ اختلاف آمار فروش نفت بين بانک مرکزي و وزارت نفت

پنجشنبه ، 2 مهر 1388 ، 15:36

 

با انتشار آمارهاي بانک مرکزي درباره وضعيت صادرات و واردات ايران در سال هاي گذشته شکاف آمار رسمي در درون دولت بازتر شد. اين شکاف در کسب درآمدهاي نفتي به اوج مي رسد به طوري که تفاوت آماري اعلام شده از سوي بانک مرکزي و وزارت نفت در چهار ساله فعاليت دولت نهم به بيش از 27 ميليارد دلار مي رسد؛ تفاوت رقمي بالا و عجيب و غريب در انتشار آمار از سوي دو منبع رسمي.

بنا بر گزارش بانک مرکزي که مرجع اصلي آمار درخصوص حوزه هاي کلان اقتصاد به حساب مي آيد ايران در سال هاي 84 تا 87 حدود 279 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالي که اين رقم از سوي وزارت نفت نزديک به 256 ميليارد دلار اعلام شده است. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما کيست که نداند فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترين شرايط به دو ميليارد دلار مي رسد زيرا حداکثر توانايي ايران در شرايط کنوني صادرات گاز به ارزش 500 ميليون دلار در سال است.

با اين حساب اگر دو ميليارد دلار درآمد حاصله از فروش گاز از رقم کلي کاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ايران از سوي بانک مرکزي و وزارت نفت به 25 ميليارد دلار مي رسد. مسوولان پاسخ مي دهند چرا دو مرجع اصلي که يکي متولي فروش نفت ايران و ديگري که مسوول خزانه است در اعلام اصلي ترين منبع درآمدي کشور چنين اختلاف فاحشي با هم دارند.

برابر قانون وزارت نفت بايد درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به خزانه بانک مرکزي واريز کند، بنابراين به طور طبيعي نبايد چنين تفاوت آماري وجود داشته باشد اما مقايسه آمارهاي اعلام شده از سوي دو مرجع نشان مي دهد درآمدهاي اعلام شده از طرف وزارت نفت 25 ميليارد دلار کمتر از بانک مرکزي است. آمارهاي منتشرشده از سوي اين دو مرجع در جزييات سالانه به خوبي اين تفاوت آماري را آشکار مي کند.

در آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي درآمدهاي نفتي در سال 84 برابر 53 ميليارد و 820 ميليون دلار بوده اما وزارت نفت براي همين سال رقم 51 ميليارد دلار را براي فروش نفت اعلام کرده است. در واقع آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي بيشتر از وزارت نفت است. در سال 85 اين رابطه معکوس شده و بانک مرکزي درآمد نفتي ايران را 62 ميليارد دلار گزارش کرده اما وزارت نفت اين رقم را 65 ميليارد و 600 ميليون دلار اعلام کرده است. بنابراين در سال دوم رقم وزارت نفت از بانک مرکزي بيشتر است.

از سال 86 به بعد شکاف رقمي اعلام شده از سوي دو مرجع عمق بيشتري مي يابد، به طوري که بانک مرکزي در گزارش خود از درآمد 81 ميليارد و 567 ميليون دلاري نفت سخن مي گويد اما وزارت نفت درآمد نفت را 66 ميليارد دلار عنوان مي کند. در سال 86 تفاوت رقمي يکباره به عددي نزديک به 15 ميليارد دلار مي رسد که تفاوت قابل ملاحظه يي است.

سال 87 هم بر همين قاعده ادامه يافته است. وزارت نفت از طريق مجراي رسمي خود درآمد نفت را 73 ميليارد دلار اعلام کرده اما بانک مرکزي از رقمي نزديک به 82 ميليارد دلار خبر مي دهد. به اين ترتيب در سال 87 هم شکاف رقمي معادل هشت ميليارد دلار را شاهد هستيم؛ شکافي که فعلاً کسي نمي داند ريشه آن در چيست؟
منبع:  سایت خبری زمانه

► دولت نهم در نقدينگي رکورد شکست
لایحه دولت و طرح مجلس برای تحول درنظام بانکی ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر