بنر

دستیابی به موفقیت به روش اثر مرکب
يكشنبه ، 25 تیر 1396 ، 15:21

 

سایت بانکی قصد دارد با کمک گرفتن از بهترین منابع مکتوب در زمینه ی موفقیت و به منظور اشاعه ی فرهنگ تلاش و خودباوری در جامعه برای رسیدن به اهداف، سلسله مقالات و راهکارهایی را بدین منظور نشر نماید.

کتاب:

اثر مرکب: آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما

یکی از فلسفه های اصلی موفقیت این است که میزان هوش، مهارت، تجربه و توانایی شما هیچ اهمیتی ندارد، درواقع شما باید جای خالی آنها را با تلاش زیاد یا سخت کوشی تان جبران کنید. اگر رقیب شما باهوش تر، با استعدادتر یا باتجربه تر است، فقط لازم است سه یا چهار برابر سخت کوش تر از او باشید، تا بتوانید شکستش دهید. باید توانایی گفتن «نه» را در خودتان تقویت کنید و بدانید که با همرنگ جماعت بودن هیچ موفقیتی حاصل نمی شود.

اثر مرکب، اصل به دست آوردن پاداش های بزرگ از طریق مجموعه ای از انتخاب های کوچک و هوشمندانه است.  آنچه از همه چیز جالب تر است، این است که با توجه به نتیجه ی بزرگ کار، قدم هایی که هر لحظه برمی دارید، خیلی به چشم نمی آیند.

اثر مرکب سبب می شود با تغییرات کوچک، نتایجی غیرمنتظره (نه پیروزی های بزرگ و آشکار) بدست آورید.

انتخاب های کوچک و هوشمندانه + پایداری + زمان = تفاوت های بنیادین

شخصی که ماهیت مثبت اثر مرکب را بکار می گیرد، مثل کسی به نظر می رسد که یک شبه به موفقیت رسیده است. درواقع موفقیت عمیق او نتیجه ی انتخاب های کوچک و هوشمندانه ای است که در طول زمان و با پایداری انجام شده اند. وقت کافی و پایداری، سبب می شود نتایج کارها بهتر و بیشتر عیان شوند.

راز موفقیت، سخت کوشی، نظم و عادت های خوب است.

فراوانی خیلی زیاد در زندگی ثروتمندان، اغلب منجر به طرز فکری بی شور و شوق می شود که آن هم به نوبه ی خود، یک شیوه زندگی ساکن و بی تحرک بوجود می آورد.

با تجربه کردن دوره های طولانی رونق، موفقیت، سلامتی و ثروت، «از خود راضی» می شویم و از انجام دادن کارهایی که ما را به آنجا رسانده اند، دست می کشیم.

در انتها باید بدانید که تنها راه رسیدن به موفقیت از طریق انجام پیوسته ی کارهای معمولی غیرجذاب، غیرمهیج و بعضی وقت ها نظم و ترتیب های سخت روزانه ای است که در طول زمان مرکب شده اند.

اثر مرکب همیشه موثر است. می توانید انتخاب کنید که آن را به خدمت بگیرید تا برایتان موثر واقع شود  یا اینکه نادیده اش بگیرید و اثرات منفی این اصل قدرتمند راتجربه کنید.

 

تکالیف این جلسه:

- بهانه هایتان را بنویسید و با سخت کوشی و بهبود شخصی جبرانشان کنید.

- قدم های کوچک و به ظاهر کمک اهمیت را بنویسید و هرروز انجامشان دهید.

- کارهای کوچک و به ظاهر کم اهمیت را که ممکن است در جهت معکوس و منفی عمل کنند را متوقف کنید.

- فهرستی از مهارت ها، دستاوردها و عرصه هایی را بنویسید که در گذشته در آنها بسیار موفق بوده اید.

 

.فصل دوم کتاب را در این صفحه مطالعه کنید

► فنون علمی وفادارسازی مشتری
۱۷ استارت آپ برتر سال ۲۰۱۷ را بشناسید ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 680 مهمان آنلاین داریم