تسهيلات به بدهکاران بانک ملت

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:50

اعطای تسهیلات به مددجویان بدهکار در جرایم غیر عمد از محل منابع قرض الحسنه بانک ملت
 
کسی که در راه بر طرف کردن نیاز برادر دینی خود قدم بر می دارد مثل کسی است که در بین صفا و مروه سعی می کند و کسی که نیاز او را برطرف نماید مثل کسی است که در راه خدا در جنگ بدر و احد به خون خود آغشته شده باشد.
امام جعفر صادق(ع)

بی تردید آسیب های اجتماعی ناشی از دربند ماندن مدد جویان بدهکار بدلیل عجز از پرداخت دیه ناشی ازجرایم غیر عمد بر هیچ کس پوشیده نیست .در این راستا دولت خدمتگذار بمنظور جلوگیری از نابسامانی های اجتماعی وجلوگیری از تشدید آسیب های مزبور وهمچنین کمک به خانواده های اینگونه زندانیان ، مقرر نموده علاوه بر کمکهای مردمی،سیستم بانکی نیز از طریق اعطای تسهیلات قرض الحسنه در این خصوص همکاری نماید که درهمین رابطه ودرسال جاری براساس مفاد بند (31) تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها به این امر اختصاص و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار گیرد.
بانک ملت نیز که همواره درانجام اقدامات خیرخواهانه وخداپسندانه پیشقدم بوده در این مورد نیز گوی سبقت را از سایربانکها ربوده با توجه به رایزنی های بعمل آمده ، تنها با درنظر داشتن مسایل معنوی وانجام تکالیف خود در حوزه های اجتماعی اعطای تسهیلات موصوف را تقبل که دستورالعمل اجرایی آنرا طی بخشنامه شماره 1116/1مورخ 10/8/ 1385 به واحدهای اجرایی خود ابلاغ نمود.
رسالت و هدف طرح :
اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مددجویانی که ناخواسته و براثر غفلت جرایمی را همچون قتل و جرح غیر عمد مرتکب گردیده اند و محکوم به ادای دین می باشند ، از طریق ستادهای دیه استان ها به بانک معرفی می گردند تا به این ترتیب ضمن حل مشکل معرفی شدگان ازسوی ستاد دیه استانها، عاملی موثر جهت جلوگیری از نابسامانی های مختلف اجتماعی ونهایتا" منجربه تقویت بنیان و انسجام بیشتر خانواده ها گردد .
دامنه جغرافیایی اعطای تسهیلات :
پرداخت تسهیلات توسط مدیریت شعب بانک ملت در کلیه استان ها و از طریق شعب عامل انجام میپذیرد.
نوع وثایق و تضمین مورد نیاز بانک :
وثیقه تسهیلات مورد نظر ، یک یا ترکیبی از وثائق مجاز ومورد قبول بانک از قبیل وثائق ملکی، سفته های معتبر و .... خواهد بود.
جرایم غیرعمد مشمول اعطای تسهیلات:
    قتل غیر عمد و یا شبه عمد
    ضرب و جرح غیر عمد

واجدین شرایط اعطای تسهیلات:
    نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری دیگری
    نداشتن هرگونه فساد اخلاقی
    عدم اشتغال به فسق و فجور
    عدم اعتیاد به مواد مخدر
    داشتن حسن سلوک در ایام حبس
    نداشتن هیچ نوع درآمد مالی 

گردش کار اعطای تسهیلات
1. ارائه درخواست متقاضی(بدهکار_زندانی معسر) به ستاد دیه
2. صدور معرفی نامه ستاد دیه به عنوان مدیریت شعب بانک ملت (حسب مورد شعب عامل) بانضمام تاییدیه اجرای احکام دادگستری ها
3. اخذ معرفینامه توسط مدیریت شعب ویاشعبه (حداکثر بمدت یکماه از تاریخ صدور) ، تکمیل پرونده وتنظیم پیشنهاد اعتباری تسهیلات مذکور تا سقف تعیین شده در چارچوب مقررات وحدوداختیارات مربوط به تسهیلات
4. صدور مصوبه واخذ وثایق از مشتری(بدهکار_زندانی معسر)
5. انعقاد قرارداد با مشتری(بدهکار_زندانی معسر) و اعطای تسهیلات به شاکی خصوصی ، ولی دم ویا قائم مقام قانونی بنا برمعرفی ستادهای دیه استان باستناد اعلامیه اجرای احکام دادگستری ها
6. صدور چک بانکی مربوط به تسهیلات در وجه اجرای احکام دادگستری استان
7. اعلام کتبی اعطای تسهیلات به ستاد دیه هر استان و اجرای احکام دادگستری ها از سوی مدیریت شعب مناطق(حسب مورد توسط شعب عامل)
8. بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید های مقرر توسط مشتری(بدهکار_زندانی) معسر)
9. تسویه تسهیلات
شماره حساب : 1/7474 شعبه مستقل مرکزی به نام ستاد دیه جهت واریز کمک های مردمی

   
► وام جعاله بانک ملت
وام نوسازی خودروهای فرسوده بانک ملت ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر