پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره رشد اقتصاد جهان

سه شنبه ، 18 تیر 1392 ، 08:45

رئیس صندوق بین المللی پول تاکید کرد، این صندوق پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصادی جهان را کاهش خواهد داد.

 

کریستین لاگارد تصریح کرد: صندوق بین المللی پول در گزارش آتی خود پیش بینی نسبت به رشد اقتصادی جهان در سال 2013 را کاهش خواهد داد که علت اصلی آن وضعیت موجود در کشورهای نوظهور و در حال توسعه است.

وی در ادامه افزود: ما پیش از این رشد اقتصادی 3.3 درصدی را برای جهان پیش بینی کرده بودیم . ولی من به شدت نگران وضعیت اقتصادی کشورهای نوظهور و در حالی توسعه هستیم.

وی در حاشیه کنفرانس بین المللی اقتصادی در فرانسه تاکید کرد: آمار و ارقام خاصی در خصوص رشد اقتصادی جهان ارائه نمی کنم ولی صندوق بین المللی در گزارش آتی خود پیش بینی نسبت به رشد اقتصادی جهان را کاهش خواهد داد.

صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل پیش بینی کرد رشد اقتصادی جهان امسال به 3.3 درصد خواهد رسید. این رقم در گزارش ماه ژانویه 3.5 درصد پیش بینی شده بود.

بنکر

اخبار متخب بانکی دات آی آر:

==================

► اعدام تعلیقی سزای وزیر رشوه خوار چینی
احساساتتان را بیرون بریزید! ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر