بنر

جزئيات برنامه هاى استراتژيك بانك اقتصادنوين

سه شنبه ، 23 مهر 1387 ، 16:52
 
 
مدير عامل بانك اقتصادنوين در جمع معاونان، مديران، روساى ادارات و روساى شعب و مديران شركت هاى وابسته به اين بانك جزئيات برنامه ها و استراتژى هاى اين بانك در سال جارى را تشريح كرد. به گزارش روابط عمومى بانك اقتصادنوين، جلال رسول اف، مدير عامل بانك اقتصادنوين گفت: توانمند  سازى بانك در ابعاد مختلف از جمله بهبود كيفيت، قابليت اعتماد، كاهش هزينه، شناسايى خلاء هاى بازار رقابت، استاندارد سازى خدمات، همكارى نزديك با شركت هاى گروه اقتصاد نوين، نوآورى و ارائه خدمات جديد در جهت ارزش آفرينى هر چه بيشتر و موثرتر براى مشتريان از جمله استراتژى هاى بانك اقتصادنوين در سال جديد است. رسول اف اظهارداشت: در همين راستا بانك اقتصادنوين تاكنون در حوزه هاى مختلف از جمله گسترش شعب، گسترش بانكدارى الكترونيكى، ارائه خدمات جديد، پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران، تامين منابع مالى براى سرمايه گذاران از طريق اعطاى تسهيلات، تامين منابع و گسترش خدمات ارزى گام هاى موثرى برداشته است. مدير عامل بانك اقتصادنوين در تشريح وضعيت شاخص هاى اين بانك گفت: تعداد مشتريان بانك اقتصادنوين در پايان شهريور ماه ۱۳۸۷ از مرز ۳ ميليون ۲۲۷ هزار نفر گذشت كه در مقايسه با ۲ ميليون ۵۷۹ هزار مشترى پايان سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۲۵ درصد رشد نشان مى دهد. وى افزود: با توجه به رشد ۲۵ درصدى تعداد مشتريان بانك اقتصادنوين در ۶ ماه نخست امسال تعداد شعب بانك ۱۸ در صد رشد داشته است تا افزايش تعداد مشتريان، موجب افزايش زمان انتظار مشتريان در شعب نشود. وى گفت: تعداد شعب بانك در پايان شهريور به ۱۸۴ شعبه رسيد كه آخرين آمار شعب فعال بانك با راه اندازى شعبه خيابان مقدس اردبيلى تهران بزرگ به يكصد و نود و سه شعبه رسيد و اين تعداد تا پايان سال به ۲۳۰ شعبه مى رسد. رسول اف با اشاره به رشد ۶۷ درصدى تعداد خودپردازهاى اين بانك در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۸۷ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۶ گفت: تعداد خودپردازهاى بانك در پايان شهريور ماه ۱۳۸۷ به ۵۷۱ دستگاه رسيد. اين تعداد در پايان سال گذشته ۳۴۰ دستگاه بود. وى گفت: تعداد پايانه هاى فروش بانك نيز تا پايان سال جارى به ۱۱۵ هزار دستگاه خواهد رسيد. پايانه هاى شعب بانك نيز در مدت ياد شده به ۶۸۰ دستگاه رسيده كه ۲۳ درصد رشد داشته است. وى درباره كارت هاى صادره اين بانك تا پايان شهريور نيز گفت: تعداد انواع كارت هاى صادره بانك در پايان شهريور ماه ۱۳۸۷ به ۳ ميليون ۱۹۲ هزار و ۱۷ كارت رسيد كه نسبت به تعداد كارت هاى پايان سال گذشته ۲۵ درصد رشد كرده است. مدير عامل بانك اقتصادنوين درباره تعداد كاربران تلفن بانك، اينترنت بانك و سرويس پيام كوتاه بانك اقتصادنوين گفت: تعداد كاربران تلفن بانك اقتصادنوين در پايان شهريور به ۱۰۵ هزار و ۶۸۹ نفر رسيد كه در مقايسه با ۶۲ هزار كاربر اين خدمت بانك اقتصادنوين نسبت به شهريورماه سال گذشته، حدود ۷۰ درصد رشد نشان مى دهد. رسول اف گفت: در پايان شهريورماه امسال تعداد كاربران اينترنت بانك نيز از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت كه در مقايسه با تعداد كاربران پايان سال ۱۳۸۶بيش از ۸۷ درصد رشد داشته است. تعداد كاربران پيام كوتاه نيز در پايان شهريورماه سال جارى نسبت به شهريورماه سال قبل با رشد ۷۷ درصدى به ۲۳ هزار كاربر رسيد. مدير عامل بانك اقتصادنوين درباره مانده تسهيلات اعطايى اين بانك در پايان شهريور ماه ۱۳۸۷ گفت: مانده تسهيلات اعطايى بانك اقتصادنوين در پايان شهريور به ۵۹ هزار و ۵۱۱ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم ۳۹ هزار ميليارد ريال در پايان شهريور ۱۳۸۶ بالغ بر ۳۳ درصد رشد داشته است. وى گفت: ميزان سپرده هاى نزد شعب بانك نيز با رشد ۶۲ درصد در پايان شهريورماه سال جارى به ۷۸ هزار و ۶۵۵ ميليارد رسيد. اين رقم در پايان شهريورماه سال گذشته ۴۸ هزار و ۲۸۲ ميليارد ريال بود. وى گفت: بانك اقتصادنوين به منظور ارزش آفرينى براى سپرده گذاران علاوه بر اعطاى سود ويژه خدمات متنوع نيز ارائه مى كند.
 
منبع: ابرار اقتصادی

► گزارش مظاهرى از اجلاس بانك جهانى
همراه بانک در انگلستان ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر