وام قرض الحسنه بانک ملت

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 17:08

قرض الحسنه

قرض‌الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌نماید. تعهد بازپرداخت قرض‌گیرنده ، صرفاً معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض‌الحسنه اعطایی هر بانک ، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌گردد، حداکثر مجموع کل قرض‌الحسنه‌های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه می‌باشد.
مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه‌های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیر مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3 سال می‌باشد.

مدارک مورد نیاز:
1- درخواست کتبی متقاضی
2- سایر مدارکی که براساس نظر مرجع تصویب اعتبار اثبات کننده درخواست متقاضی باشد.

مراحل انجام کار:
1- اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
2- بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک
3- انعقاد قرارداد قرض‌الحسنه
4- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه


► تسهيلات مشارکت مدنی بانک ملت
وام مزارعه بانک ملت ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر