بنر

بنر
بنر
بانک قرض الحسنه مهــر ایران
خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران
مدیر عامل:  دکتـــر غلامرضا مصطفی پور
تاریخچه و معرفی بانک قرض الحسنه مهـــر ایران
بانك قرض الحسنه مهر ايران براساس مصوبه 17/6/1385 شوراي اقتصاد با سرمايه اوليه 15 هزار ميليارد ريال و با مشاركت بانك هاي دولتي، تاسيس شده است. اين بانك در ابتدا با 2 هزار مركز خدمات بانكي در قالب 300 شعبه مستقل و 1700 باجه كه در شعب منتخب بانك هاي ملي و صادرات ايران مستقر مي‌باشند در سراسر كشور آغاز به كار كرده است. براساس برنامه هاي تدوين شده، در آينده با مستقل شدن باجه هاي اشاره شده و ايجاد شعب جديد، تعداد شعب اين بانك تا 3 هزار شعبه افزايش خواهد يافت.

اهداف
بانك قرض الحسنه مهر ايران با قصد خير و با نيت تامين نقدينگي و رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و حمايت از نيازمندان و پرداخت تسهيلات به اشخاص حقوقي كه در امور خيريه فعاليت دارند ايجاد مي شود . اين بانك يكي از 7 نهاد پولي و مالي است كه در راستاي حركت به سوي عمليات بانكي اسلامي تشكيل شده است. بانك قرض الحسنه مهر ايران به منظور حصول به اهداف زير شكل گرفته است :
ـ  تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در زمينه قرض‌الحسنه.
ـ  اصول و مباني اقتصادي اسلام و رشد آگاهي عمومي نسبت به آنان .
ـ  جذب و تجهيز منابع مالي قرض الحسنه ، كمك هاي بلاعوض دولتي و مردمي و اخذ وام قرض الحسنه از داخل و خارج  از كشور و تخصيص آن به اشخاص واجد شرايط.
ـ  الزام به رعايت قوانين و مقررات و چارچوب‌هاي مشخص توسط بانك قرض‌الحسنه4- تسهيل در امور پرداخت‌ها ،دريافت‌ها ، مبادلات ، معاملات و ساير خدماتي كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته مي شود .
ـ  تخصصي نمودن عمليات اجرايي قرض الحسنه .
ـ  نظارت بر اجراي صحيح اعطاء قرض الحسنه به افراد واجد شرايط.
ـ  ايجاد اعتماد كامل در سپرده گذاران مبني بر مصرف منابع بانك در پرداخت صحيح تسهيلات قرض الحسنه .
ـ  جلب همكاري آحاد جامعه در توسعه و فراگير نمودن امور مرتبط با قرض الحسنه.

اهم وظايف بانك قرض الحسنه مهر ايران
بانك در اجراي اهداف خود با رعايت قوانين و مقررات جاري مي تواند نسبت به تصدي امور زير اقدام نمايد :
ـ افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه پس انداز جاري و نگهداري وجوه مربوطه (ريالي و ارزي ) براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي و ‌صدور انواع كارت هاي بانكي قرض الحسنه .
تبصره – افتتاح حساب قرض الحسنه براي اتباع بيگانه تابع قوانين و مقررات مربوطه مي باشد.
ـ تصدي عامليت وجوه اداره شده اماني و اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به اشخاص واجد شرايط 3- قبول انواع سپرده هاي قرض الحسنه و صدور گواهي و قبوض مربوطه .
ـ تحصيل قرض الحسنه از داخل يا خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه .
ـ نقل و انتقال وجوه ارزي و ريالي و ارايه هرگونه خدمات بانكي .
ـ صدور انواع چك هاي مسافرتي ،تضميني و غيره و پذيرش انواع چك هاي مسافرتي و تضميني صادره توسط ساير بانكها .
ـ ارائه خدمات پذيره نويسي و انجام كليه عمليات راجع به آن .
ـ اجاره دادن صندوق امانات ،‌قبول امانات ، نگهداري سهام و هرگونه اوراق بهادار و ساير اشياء و اموال .
ـ ارائه انواع خدمات قرض الحسنه بانكي در چهار چوب قوانين و مقررات مربوطه.
ـ افتتاح انواع حساب هاي بانكي قرض الحسنه به نام خود نزد بانك‌ها و موسسات در داخل و خارج از كشور.
ـ قبول سپرده قرض الحسنه مسكوكات طلا و اعطاي وام قرض ا لحسنه مسكوك با رعايت قوانين و مقررات مربوطه .
ـ قبول و انجام وظايف قبول وكالت ، وصايت ، قيموميت ،‌نظارت ،‌توليت ،‌ نمايندگي ،‌اداره امور مربوط به اموال اشخاص .
ـ قبول نمايندگي موسسات پولي و يا بانكي كه به موجب قانون تشكيل شده يا بشوند .
ـ ارائه خدمات مديريت نقدي براي مشتريان از قبيل خدمات حقوق و دستمزد ،‌خدمات پرداخت ماليات ،‌وصول مطالبات مشتريان ،‌حساب متمركز و كارتهاي بانكي طبق مقررات جاري كشور و ساير خدمات مشابه .
ـ تامين مالي در چهارچوب تسهيلات قرض الحسنه با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه .
ـ بانك مجاز است به منظور تامين بخشي از هزينه هاي جاري خود تا ميزان كل سرمايه خود را به ‌خريد اوراق مشاركت دولتي ،‌بانك مركزي و ساير اوراق با تضمين بازخريد نزد بانك‌ها اختصاص دهند .

موضوع فعاليت بانك قرض الحسنه مهر ايران

الف ـ تامين منابع : بانك قرض الحسنه مهر ايران از بدو تاسيس، با بهره مندي از 10 هزار ميليارد ريال سرمايه نقدي و غير نقدي ، فقط با جذب منابع مردمي در حساب هاي پس انداز قرض الحسنه و جاري قرض الحسنه ، منابع خود از جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه تجهيز مي نمايد.

ب ـ مصارف : بانك قرض الحسنه در بخش مصارف فقط اقدام به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه در زمينه هاي ذيل مي نمايد :
1ـ كمك هزينه ازدواج و تهيه جهيزيه براي جواناني كه قادر به تامين آن نمي باشند .
2ـ كمك هزينه درمان و هزينه هاي بيمارستاني براي اشخاصي كه در زمان بيماري قادر به پرداخت آن نمي باشند .
3ـ كمك هزينه تحصيلي دانشگاهي براي اشخاصي كه قادر به تامين هزينه هاي دانشگاهي خود و يا فرزندانشان در زمان تحصيلات دانشگاهي نمي باشند .
4ـ كمك هزينه تعمير و تهيه مسكن براي اشخاصي كه در شرايط استيصال قراردارند و با دريافت قرض الحسنه مشكل آنها مرتفع مي گردد.
5ـ كمك هزينه سفرهاي زيارتي .
6ـ ساير موارد ضروري
اين تسهيلات بر اساس زمانبندي و با اولويت تسهيلات ازدواج پرداخت خواهد شد .

ج ـ كليه خدمات متداول بانكداري و بانكداري الكترونيك .
 
بنر
بنر
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1231 مهمان آنلاین داریم