بنر

بنر
حساب جاری بانک ملت
 
 
حساب قرض الحسنه جاری

حساب جارى یکى از انواع حسابهاى قرض الحسنه مى باشد که بانک ملت با رعایت ضوابط قانونى و مقررات موضوعه براى متقاضیان اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى افتتاح مى نماید و دارنده حساب با صدور چک ، دستور پرداخت تمام یا قسمتى از وجوه واریز شده به حساب خود را صادر مى نماید.

شرایط افتتاح حساب جارى :
1. داشتن حداقل سن 18 سال تمام
2. دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
3. داشتن معرف (یک نفر از مـشتریان که نزد بانک حساب جاری داشته و یا برای رئیس شعبه شناخته شده باشد)
4. محروم نبودن از افتتاح حساب جارى

افتتاح حساب جارى:
افتتاح حساب براى اشخاص حقیقى
1. افتتاح حساب براى اشخاص حقیقى ایرانى
2. افتتاح حساب براى اشخاص حقیقى خارجى
3. افتتاح حساب مشترک: دو یا چند نفر مى توانند مشترکاً در بانک حساب جارى افتتاح نمایند .
افتتاح حساب براى اشخاص حقوقى
1. شرکتها و موسسات خصوصى ایرانى
2. شرکتها و موسسات خارجى
3. افتتاح حساب بنام شرکتهاى سهامى در شرف تاسیس


جام:

حساب جاری الکترونیک ملت با نام اختصاری « جام» حسابی است با ماهیت حسابهای قرض الحسنه جاری که کلیه چکهای صادره عهده آن حساب در تمامی شعب مجهز به سامانه جام در سراسر کشور و همان لحظه ارایه چک پرداخت می شود و کلیه وجوه واریزی به حساب در لحظه واریز ، به مانده حساب اضافه می گردد، در نتیجه دارنده حساب جام می تواند همزمان با واریز وجه از آن استفاده نماید.
خدمات جام در سراسر کشور به مشتری گرامی ارائه می گردد:
1.    افتتاح حساب جام برای اشخاص حقیقی، حقوقی، نهادها و ارگانهای دولتی، اتباع خارجی به صورت انفرادی و یا اشتراکی امکان پذیر است.
2.    وصول آنی چک جام در تمامی شعب مجهز به این سیستم بدون پرداخت کارمزد.
3.    واریز فوری و جه به حسابهای جام در تمامی شعب مجهز به سیستم مذکور بدون پرداخت کارمزد.
4.    دریافت صورتحساب جام از طریق مراجعه به هر یک از شعب مجهز به این سیستم .
5.    واگذاری هر نوع چک و سند به حساب جام در تمامی شعب مجهز به جام.
6.    دریافت گواهینامه عدم پرداخت چک برگشتی از طریق کلیه شعب مجهز به جام.

خدمات ویژه حساب جاری الکترونیک ملت (جام)
دارندگان حساب جام می توانند بدون مراجعه به شعب و در تمامی اوقات شبانه روز از طریق اینترنت و تلفنبانک جام و پیام کوتاه تلفن همراه از خدمات ذیل بهره مند گردند:
شرایط افتتاح حساب جام :
1.    داشتن حداقل سن 18 سال تمام.
2.    داشتن سواد خواندن و نوشتن
3.    داشتن یک نفر معرف که نزد بانک حساب جاری داشته باشد.
4.    محروم نبودن از افتتاح حساب جاری ( از طریق استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب جام :
1.    ارائه اصل و تصویر شناسنامه یا کارت ملی عکس دار برای اشخاص حقیقی
2.    ارائه اصل و تصویر گذرنامه و مجوز اقامت در ایران برای اشخاص خارجی
3.    ارائه اصل و تصویراساسنامه ، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی کشور و ... برای اشخاص حقوقی )
4.    تکمیل و امضای فرم های مربوطه.► حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک ملت
حساب پس انداز قرض الحسنه بانک ملت ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1189 مهمان آنلاین داریم