وام های کارت اعتباری بانک سامان

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:45
 
تسهیلات کارت اعتباری بانک سامان

اعطاي تسهيلات کارت اعتباري به دارندگان آن به منظور خريد و يا سفارش خريد کالا يا خدمات مورد نيازشان با استفاده از کارت و از طريق پايانه هاي فروش و سايتهاي فروش اينترنتي امکان پذير مي باشد.
اين تسهيلات با توجه به توان اعتباري و مالي مشتريان و در سقفهاي گوناگون (حداکثر تا سقف 50 ميليون ريال) قابل پرداخت مي باشد. حداکثر مدت بازپرداخت تسهيلات دريافتي 2 سال مي باشد.
مشتريان بانک سامان با مراجعه به شعب بانک سامان و تکميل فرم هاي مربوط و ارائه مدارک و مستندات مالي و درآمدي مي توانند از مزاياي اين نوع از کارت هاي بانکي در جهت رفع نيازهاي ضروري خود استفاده نمايند.

 

► وام های مشارکت مدنی بانک سامان
تسهيلات خرید، ساخت و تعمیر مسکن بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر