آموزش جدید

هرگاه فهرستی از کالا یا خدمات داشته باشیم و بخواهیم با استفاده از این فهرست با نوشتن نام کالا قیمت واحد آن در جدول به صورت خودکار نمایش داده شود ، می توان از تابع vlookup  استفاده کرد :

 
مطالب مرتبط
بنر