نرخ سود سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی کشور

دوشنبه ، 22 مهر 1387 ، 11:21

نرخ سود جدید بانک ها +جدول 92.4.10

 

در این بخش درصد سود حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به صورت یکجا مشاهده می نمایید و می‌توانید با مقایسه نرخ سود بانکها و موسسات، برای سرمایه گذاری انتخاب مناسب تری داشته باشید.

این اطلاعات منحصراً توسط تیم سایت بانکی جمع آوری شده و به روز می‌شود. لذا کاربران محترم تغییرات مربوط به سود بانک ها را تنها از طریق همین وب سایت پیگیری نمایند.
به مدیران وب سایت های دیگر که قصد استفاده از این مطالب را دارند نیز توصیه می‌شود حتماً از لینک به صفحات سایت بانکی استفاده نمایند تا خوانندگان آنها از آخرین تغییرات بانک ها که اطلاعات آن توسط تیم بانکی به روز می‌شود، آگاهی داشته باشند.

* کاربران محترم برخی بانک ها و موسسات مالی در پایان مهلت سررسید حساب ها مبالغی را به عنوان اضافه سود لحاظ می کنند,  به سبب موقتی بودن ونامشخص بودن مبالغ آن در جداول زیرمحاسبه  نشده است.

نرخ سود جدید بانک ها +جدول 92.4.10

*تبصره: بانک تات از کلیه مشتریان خود درخواست کرده برای آگاهی از نرخ سود ها به شعب این بانک مراجعه کنند!


ملی ملت کشاورزی صادرات سپه تجارت
کوتاه مدت عادی 10 10 10 10 10
تا مبلغ 250 میلیون ریال معادل 10 درصد
مبلغ 250 میلیون تا 500 میلیون ریال معادل 17 درصد
مبلغ 500 میلیون تا 1 میلیارد ریال معادل 18 درصد
مبالغ بالای 1 میلیارد ریال تا کمتر از 5 میلیارد  معادل 19/5 درصد
حداقل مانده برابر یا بیشتر ا ز5میلیارد 20 درصد
کوتاه مدت 3 ماهه

14

_

14 14

_

20
6 ماهه

12

9ماهه

20

_

9ماهه

19

16

9ماهه

18

16

9ماهه

18

18

9ماهه

20

20

9ماهه

20

یک ساله 20 20 20 20 20 20
دوساله _
_ 20 _ _ _
سه ساله _ _ 20 _ _ _
چهارساله _ _ 20 _ _ _
پنج ساله _ _ 20 _ _ _

پست بانک مسکن صنعت و معدن رفاه توسعه صادرات توسعه تعاون
کوتاه مدت عادی 10
10 10 10 10 زیر 3 ماه
10
کوتاه مدت
3 ماهه

ویژه 3 تا6 ماهه

14

3 تا کمتر از 6 ماه

14

3 تا 6 ماه

14

16 14 3 تا 6 ماه
14
6 ماهه

6ماه تا9ماه

18

9ماه تایک سال

20

6 تا کمتر از 9 ماه

18

9ماه تا کمتر از 1 سال

19

 

6 تا 9 ماه

18

18

16

9ماهه
18

6 تا 9 ماه
16

9 تا 12 ماه

18

 

یک ساله 20 20 20 20 20 20
دوساله _ _ _ _ _ _
سه ساله _ _ _ _ _ _
چهارساله _ _ _ _ _ _
پنج ساله _ _ _ _ _ _

سرمایه سامانتاتدی
کوتاه مدت عادی

10

10
_
10
کوتاه مدت اشتیاق
20
3 ماهه 14
14

_

_
6 ماهه 16
18 _
_
9 ماهه 18 20 _ _
یک ساله 20 20 _ 20
دوساله _ _ _ _
سه ساله _ _ _ _
چهارساله _ _ _ _
پنج ساله _ _ _ _

کارآفرین پاسارگاد پارسیان اقتصاد نوین
کوتاه مدت عادی 10
10
3ماهه

14

10


6 ماهه
3 تا 6 ماهه

14
3ماهه
14

6ماهه

16
18 3ماهه

14

6ماهه

16
9ماهه 6 تا 9 ماهه

18
18 19/75 18
یک ساله 20 20 20 20
دوساله _ _ _ _
سه ساله _ _ _ _
چهارساله _ _ _ _
پنج ساله _ _ _ _

موسسه توسعه
بانک شهر
قوامین مهرسپرده (رویان و سما)
انصار سینا
کوتاه مدت عادی 10
10 10 _
10
10
کوتاه مدت
3 ماهه
14 14

13/5

 

_

14

14
6 ماهه

16

16

_

_

16

16

9ماهه 18 18 _ _
18 18
یکساله 20 20 20 _ 20 20
دو ساله _ _ 20 _ _ _
سه ساله _ _ 20 _ _ _
چهار ساله _ _ 20 _ _ _
******************************


*************************

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

==================

► پذیرش سرمایه گذار
عضویت در خبرنامه بانکی ◄

بنر