بنر

امور خدماتی بانک سینا

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 14:33
 
موسسه مالی و اعتباری سینا در زمینه امور خدماتی سرویس های زیر را ارائه می دهد:
 
حوالجات
 
مؤسسه مالی و اعتباری سینا برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن ، با ارائه سیستم حوالجات ریالی گامی دیگر را در جهت جلب رضایت مشتری برداشته است.
1- مشتری با مراجعه به نزدیکترین شعبه مؤسسه ،می تواند از این خدمات برای صدور حوالحه های شهری و بین شهری بصورت فاکس و تلفن در کوتاه ترین زمان استفاده کند.
2- مشتری میتواند با مراجعه به مؤسسه ، پول نقد خودرا در همان روز بصورت حواله به تمامی شعب مؤسسه در کشور ، در حساب شخصی دیگری واریز نماید.
3- مؤسسه مالی و اعتباری سینا در سیستم حوالجات خود این امکان را فراهم آورده که شخص حواله کننده بتواند پول را به شعب دیگر حواله کند و شخص گیرنده با ارائه مدارک معتبر ( شناسنامه ) می تواند پول را دریافت نماید.
•    واگذاری چک/حواله :
•    حواله های خود شعبه
•    حواله های سایر شعبات ، مؤسسه
•    چکهای سایر بانکها
•    چک پول
مؤسسه مالی و اعتباری سینا با ارائه خدمات واگذاری چک/حواله ، نوعی دیگر از خدمات بانکی را به مشتریان خود عرضه می کند که به شرح ذیل نیز اقدام می گردد.
مشتریان می توانند با مراجعه به نزدیک ترین شعبه مؤسسه ، چکها و حواله های خود را در کوتاه ترین زمان ممکن نقد کنند . همانطوریکه در بالا ذکر شده است چکها و حواله ها که مشتریان آن را به موسسه واگذار می کنند تا نقد شود، 3 حالت دارد .
 
1- حواله های خود شعبه ، که این نوع دستور حواله اگر تاریخ آن به روز و موجودی در حساب صاحب چک باشد در اسرع زمان نقد و به در خواست مشتری یا نقد پرداخت می شود و یا آن را به حساب خود مشتری در نزد موسسه واریز می نماید.
2- حواله های سایر شعب موسسه ، که مشتری با مراجعه به نزدیکترین شعبه موسسه می تواند چکهای سایر شعب موسسه نزد شعبه مورد نظر را نقد نماید ، که این کار بصورت فاکس و کلر انجام می شود.
اگر این کار بصورت فاکس انجام شود شامل مراحل زیر است :
•     چک / حواله تا مبلغ 10 میلیون ریال با تائید شفاهی رئیس شعبه با فاکس در همان روز مراجعه قابل وصول می باشد.

•     چک /حواله از مبلغ 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال با تائید کتبی رئیس شعبه در همان روز قابل وصول می باشد.

•     چک / حواله بالا 50 میلیون ریال فقط زمانی با فاکس قابل وصول است که برای شرکت های بنیاد و شرکت های بزرگ دولتی باشد و در اینصورت در همان روز قابل وصول است.

•    اگر بصورت کلر انجام شود:
1- مشتری با مراجعه به موسسه حواله سایر شعب و چک های بانکها را به حساب خود در نزد شعبه موسسه منظور و با کلر در کمتراز 48 ساعت وصول و به حساب شخصی مشتری واریز می شود، البته این در صورتی است که تاریخ چک ؛ به روز و مبلغ چک در حساب صاحب چک موجود باشد.
2- چکهای سایر بانک ها ، موسسه این امکان را فراهم آورده که علاوه بر دریافت چکهای شعب خود ، چکهای سایر بانکها را نیز دریافت میکندو بصورت کلر در کوتاه ترین زمان ممکن آن را وصول و به حساب شخصی مشتری منظور می نماید. ( حداکثر زمان آن 48 ساعت می باشد.) البته این زمانی است که تاریخ چک به روز و مبلغ آن در حساب صاحب چک موجود باشد.
3- چک پول نيز بصورت غير نقدي و پس از پر كردن فرم واگذاري در روز بعد به حساب مشتري واریز مي شود. 
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر