تسهيلات ۳۰ ميليون تومانى ساخت مسكن اين هفته ابلاغ مى شود

يكشنبه ، 24 شهریور 1387 ، 08:48
 
 
 بنابر اعلام بانك مسكن، شيوه و شرايط پرداخت تسهيلات ۳۰ ميليون تومانى ساخت مسكن هفته جارى توسط بانك مركزى براى اجرا به اين بانك ابلاغ مى شود. دولت براى رونق بخشيدن به ساخت مسكن در كشور و كاهش قيمتها با افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن به ۳۰۰ميليون ريال موافقت كرده است.با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور به منظور تامين منابع ارزى مورد نياز بانك مسكن از محل منابع ارزى بانك مركزى مبلغ ۲ميليارد دلار به صورت سپرده ارزى با سر رسيد دو ساله در اختيار بانك مسكن قرار خواهد گرفت و سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسكن  براى سپرده گذاران بانك مسكن به منظور ساخت واحد هاى مسكونى تا ميزان ۳۰۰ ميليون ريال افزايش خواهد يافت.
 
منبع: ابرار اقتصادی

► شارژ سیم کارت اعتباری با خودپرداز بانک ملی
اختلاف در شوراى امنيت بر سر بانك هاى ايرانى ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر