بنر

4 روز تا پایان مهلت ثبت نام استخدام بانک صادرات ایران

يكشنبه ، 24 شهریور 1387 ، 12:15
 
بانک صادرات ایران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی استخدام می نماید.
حداکثر مهلت ثبت نام پایان وقت اداری 28/6/87 می باشد و حداکثر مهلت پرداخت هزینه ثبت نام پایان وقت اداری 31/6/87 صرفاً از طریق یکی از شعب بانک صادرات ایران می باشد.
جهت مشاهده شرایط استخدام میتوانید از سایت estekhdam.bsi.ir بازدید نمائید.

► نرخ سود در بانک سامان به 19/75 رسید
شارژ سیم کارت اعتباری با خودپرداز بانک ملی ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر