نرخ سود در بانک سامان به 19/75 رسید

دوشنبه ، 25 شهریور 1387 ، 07:44
 
 نرخ هاى سود ريالى سپرده هاى مدت دار بانك سامان از نيمه شهريور ماه امسال با رشد چشمگيرى مواجه بوده است. به گزارش روابط عمومى بانك سامان، افزايش نرخ هاى سود در اين بانك با هدف مشترى مدارى و كسب رضايت آنها اجرا شده است.بر اساس آخرين نرخ هاى سود ريالى اعلام شده از بانك سامان، سپرده گذاران علاقه مند به افتتاح حساب هاى بلندمدت يكساله در بانك سامان در مقاطع پرداخت ماهانه، سود 17/5درصد، در مقاطع پرداخت سه ماهه سود17/7درصد، در مقاطع پرداخت۶ ماهه سود 18درصدى و در مقطع زمانى ۱۲ماهه سود18/8درصدى را دريافت مى كنند.در اين گزارش آمده است؛ نرخ سود سپرده هاى ويژه۶ماهه و۹ ماهه در مقاطع پرداخت ماهانه، معادل17/25درصد است و اين در حالى است كه سود سپرده كوتاه مدت ويژه ۹ ماه درمقطع زمانى سررسيد سپرده(پس از۹ماه) برابر با 18/1درصد مى باشد.قابل توجه آنكه، نرخ هاى جديد سپرده هاى ريالى سامان در مقاطع بلندمدت و ويژه ۶ماهه تا ۵ساله بين 17/25درصد تا19/75درصد(براى سپرده هاى۵ساله، در مقطع زمانى دريافت سود۱۲ماهه)، در نوسان است. گفتنى است؛ سود سپرده هاى مدت دار به صورت على الحساب محاسبه و در مقاطع ماهانه، سه ماهه۶، ماهه، نه ماهه و در نهايت درزمان ۱۲ماهه، با توجه به انتخاب سپرده  ها و سليقه مشتريان، به حساب مشتريان واريز مى شود.

► دستورالعمل شیوه برگزاری قرعه کشی بانک ها و موسسات مالی
4 روز تا پایان مهلت ثبت نام استخدام بانک صادرات ایران ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر