بنر

پرداخت سود به سپرده های ارزی بانک اقتصاد نوین

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 09:39
 
 بنابه اعلام مديريت امور توسعه بين‌الملل بانک اقتصاد نوين به سپرده‌هاي ارزي مشتريان که از تاريخ 1387/06/16 لغايت 1387/07/15 نزد بانک اقتصاد نوين توديع و يا تمديد شود سود پرداخت مي‌گردد.

جدول ميزان سود پرداختي به سپرده‌ها براي مبلغ 1000 دلار تا 50،000 دلار يا معادل آن به ارزهاي يورو و پوند انگليس به شرح ذيل مي‌باشد. (به مبالغ کمتر از 1000 دلار سود تعلق نمي‌گيرد)


► کارت های بانک ملی جمعه 8 ساعت خارج از سرویس
جزئیات طرح مهر ایران خودرو برای اساتید دانشگاه، معلمان و دانشجویان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر