از امروز، انتقال وجه از هر بانک به بانک دیگر بدون محدودیت !

سه شنبه ، 2 مهر 1387 ، 09:59
 
 مديركل اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى از آغاز آزمايشى انتقال الكترونيكى وجه از يك بانك به بانك ديگر از امروز بدون هيچگونه محدوديت خبر داد. مهران شريفى ،مديركل اداره نظامهاى پرداخت بانك مركزى در گفت و گو با مهر با بيان اينكه انتقال وجه از يك بانك به بانك ديگر از ارديبهشت ماه سال جارى به صورت الكترونيكى امكان پذير شده است، گفت: با راه اندازى كامل سامانه تسويه ناخالص آنى (ساتنا) در بانك مركزى اين امكان فراهم شد. مديركل اداره نظامهاى پرداخت بانك مركزى افزود: با استفاده از اين خدمت بانكى، مشترى با مراجعه به شعبه بانك خود فرم تقاضاى انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذكر نام بانك گيرنده، شماره حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل نموده و بانك نيز پس از برداشت مبلغ از حساب مشترى، دستور پرداخت به ساتنا را صادر مى كند. وى افزود: براساس دستور پرداخت صادره، وجه به صورت الكترونيكى به بانك گيرنده وجه منتقل مى شود، بانك گيرنده وجه نيز مبلغ مورد نظر را به حساب ذى نفع واريز مى كند و به اين طريق مشترى با يكبار مراجعه به شعبه بانك خود مى تواند از اين خدمت استفاده كند و برخلاف روش سنتى ديگر نياز به مراجعه به بانك گيرنده وجه نيست. شريفى با بيان اينكه در ابتدا مبالغ بيش از پانصد ميليون ريال از اين طريق از يك بانك به بانك ديگر قابل انتقال بود، تصريح كرد: به منظور فراگير نمودن آن از تاريخ اول مهر ماه جارى به صورت آزمايشى همه شهروندان مى توانند براى انتقال همه مبالغ اعم از خرد وكلان و بدون هيچگونه كارمزدى از اين خدمت استفاده نمايند.وى ادامه داد: اين سامانه از فردا به طور آزمايشى توسط بانكها مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و در فاصله ۲۰ روز بانكها نسبت به ايجاد آمادگى، تنظيم نرم افزارها، آموزش كاركنان و ارائه توضيحات و تبليغات لازم به مردم اقدام مى نمايند و از۲۱ مهر ماه جارى اين خدمات به صورت كامل در بانكها ارائه مى شود. مديركل اداره نظامهاى پرداخت بانك مركزى تصريح كرد: هم اكنون با استفاده از اين خدمت، بانكها مى توانند هر مبلغى را به هر حسابى در هر بانك ديگرى به صورت الكترونيكى منتقل كنند و ديگر اين خدمت منحصر به حسابهاى موجود در يك بانك نيست.به گفته وى يك شخص با داشتن صرفا يك حساب بانكى قادر است، هرگونه پرداخت يا دريافت در بانكهاى كشور را انجام دهد و ديگر نياز به افتتاح حسابهاى متعدد در بانكهاى مختلف وجود ندارد، اين امر كمك شايانى به بانكها در زمينه كاهش تعداد حسابهاى غيرفعال خواهد كرد.

► طرحی نو در جلوگیری از نقد شدن چک های مفقودی یا ربوده شده
جزئیات تاسیس 14 بانک خارجی در کشور ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر