بنر

جزئیات تاسیس 14 بانک خارجی در کشور

سه شنبه ، 2 مهر 1387 ، 09:37
 
 
 
 
 
 
 
 
همه موافقت هاى اوليه فعاليت بانك هاى خارجى در ايران انجام شده است. يك مقام آگاه  از اعلام زمان افتتاح شعبات بانك هاى خارجى در ايران خوددارى كرد و گفت: زمان افتتاح جزييات و چگونگى فعاليت بانك هاى خارجى و اين كه از چه كشورهايى هستند اعلام مى شود. وى افزود: در حال حاضر بانك مركزى مجوز فعاليت ۱۴ بانك خارجى در ايران را صادر كرده است. وى درخصوص نرخ سود بانك هاى خارجى در ايران نيز اظهارداشت: اين بانك ها مى توانند براساس هر ميزان سودى كه كسب مى كنند به سپرده گذاران خود سود بپردازند. وى ادامه داد: البته هر بانكى در كشورمان چه بانك ايرانى و چه شعبه اى از بانك خارجى بايد براساس قانون بانكدارى بدون ربا فعاليت كند. وى افزود: بانك هاى خارجى براساس عقود مبادله اى و عقود مشاركتى(طبق قانون بانكدارى اسلامى) فعاليت كرده و مى توانند هر ميزان كه از فعاليت بانكى خود سود كسب كنند آن را ميان سپرده گذارانشان تقسيم نمايند. وى حضور بانك هاى خارجى را در تأمين نقدينگى واحدهاى توليدى و صنايع كشور موثر دانست و گفت: اين امرمى تواند به توسعه اشتغال در كشور كمك كند. وى با بيان اين كه حضور بانك هاى خارجى را در افزايش رقابت بانكى در ايران مؤثر است، خاطرنشان كرد: يكى از اصول مهم در اصلاح ساختار اقتصادى كشور ايجاد فضاى رقابتى است كه اميدواريم با حضور بانك هاى خارجى و همچنين توسعه بانك هاى خصوصى اين رقابت روز به روز بيشتر شود.

► از امروز، انتقال وجه از هر بانک به بانک دیگر بدون محدودیت !
خداحافظی دکتر مظاهری ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر