بنر

محمود بهمنی رسما رئیس کل بانک مرکزی شد

پنجشنبه ، 4 مهر 1387 ، 13:24
 
 
 محمود بهمنى با حكم محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى به عنوان رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران منصوب شد. به گزارش ايرنا وبه نقل از پايگاه رياست جمهورى، در اين حكم آمده است: با عنايت به سوابق و تجربيات ارزشمند جناب عالى و با استناد به مصوبه مورخ ۳۰/۰۶/۸۷ مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و به موجب اين حكم به سمت «رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران» منصوب مى شويد. در اين حكم آمده است: انتظار دارد با به كارگيرى همكارانى مومن، متعهد، خلاق و كارآمد و با برنامه ريزى دقيق در جهت روان سازى و كارآمد كردن نظام بانكى و پولى كشور و مراقبت در استخراج آمار دقيق و شاخص هاى كلان اقتصادى و با اعمال سياست هاى پولى كشور و نظارت بر عملكرد بانك  ها همچنين با تلاش در ترويج و نهادينه كردن سنت ارزشمند و اسلامى قرض الحسنه و حمايت از توسعه سرمايه گذارى مولد و پشتيبانى از صادرات، صيانت از منافع و نظام بانكى كشور در عرصه هاى بين المللى شرايط لازم را براى حفظ و ارتقاى ارزش پولى ملى و نيز رشد و توشعه اقتصادى كشور فراهم آوريد. رئيس جمهورى در حكم رئيس كل جديد بانك مركزى آورده است: اميدوارم با توكل به خداوند متعال و با تلاش بى وقفه و خالصانه و همكارى مديران و كاركنان متعهد و متخصص در بانك مركزى و ساير بانك  ها و ضمن توجه به اصول چهارگانه دولت اسلامى عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالى معنوى و مادى كشور در ايفاى وظايف محوله موفق باشيد.پيش از اين طهماسب مظاهرى،رياست كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران را به عهده داشت.

► پرداخت جرائم رانندگی به صورت غیر حضوری در بانک ملی
اجرای دستور العمل شیوه پرداخت تسهیلات بانکی از اول آبان ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر