ملت کارت خانواده

چهارشنبه ، 24 مهر 1387 ، 19:14
 
 
بانك ملت با طراحى خدمتى جديد براى همه افراد خانواده بدون محدوديت در تعداد ، «ملت كارت خانواده » صادر مى كند. به گزارش روابط عمومى بانك ملت ، در قالب اين طرح ، دارندگان ملت كارت مى توانند براى افراد خانواده خود بدون محدوديت در تعداد اعضا ، ملت كارت درخواست كنند.بر اساس اين گزارش دارندگان ملت كارت با تعيين سقف برداشت از حساب براى هريك از دارندگان ملت كارت خانواده ، ميزان بهره مندى آنان را از موجودى حساب خود مشخص مى كنند. بر اين اساس دارندگان ملت كارت خانواده مى توانند از طريق كانال هاى ارتباطى نظير پايانه هاى خودپرداز بانك ملت و ساير بانك ها و موسسات اعتبارى عضو شبكه شتاب همچنين پايانه هاى فروشگاهى در سراسر كشور ، نسبت به استفاده از موجودى حساب كارت خود اقدام كنند. خريد اينترنتى از جمله امكانات ديگرى است كه براى دارندگان ملت كارت خانواده در نظر گرفته شده است. اين گزارش حاكى است ، دارندگان ملت كارت مى توانند در هريك از شعب بانك ملت در سراسر كشور بدون توجه به شعبه افتتاح كننده حساب ، براى صدور ملت كارت خانواده جهت اعضاى خانواده خود درخواست بدهند .
   
    
 

► کلاهبرداری 110 میلیاردی بانکی !
عدم کفایت سرمایه بانک ها در جهت رشد اقتصادی برنامه چهارم ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر