بنر

سیر نزولی صدور کارت‌های بانکی

دوشنبه ، 14 مرداد 1392 ، 10:53

گاهی به روند رشد مبادلات بانکی نشان از رشد سریع سیستم مبادلات الکترونیکی و یا همان بانکداری الکترونیک دارد. روندی که طی سال‌های 86 تا 91 باعث شده سرانه کارت‌های بانکی در کشور از نیم کارت برای هر نفر به 3 کارت برای هر ایرانی برسد. البته این روند به رغم صعودی بودن از سرعتی کاهنده نیز بر خوردار بوده است، روند رو به رشد تعداد کارت‌های بانکی صادر شده در کشوراز 53 درصد در سال 87 به 29 درصد در سال 91 کاهش پیدا کرده است که البته این موضوع یک دلیل ریشه‌ای دارد، اشباع بازار مصرف کارت‌های بانکی.


اشباع بازار مصرف کارت‌های بانکی


در حال حاضر تمام افرادی که از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند، حداقل یک تا چندین کارت بانکی در اختیار دارند، این تعدد کارت‌های بانکی البته به دلیل ناهماهنگی در ارایه خدمات سراسری و بین بانکی در عرصه خدمات الکترونیکی پیش آمده است ولی در حال حاضر به رغم عدم رفع کامل این مشکلات به دلیل اشباع بازار سرعت رشد صدور کارت‌های بانکی سیر نزولی داشته است. در این مرحله نیاز اصلی خدمات الکترونیک بانکی در کشور ایجاد تنوع در خدمات این کارت‌هاست که البته با توجه به رشد خدمات اینترنتی می‌توان انتظار داشت که خدمات آتی بانکداری الکترونیکی به سرعت در بستر اینترنت رشد کند و در عمل از این پس به رغم افزایش سهم بانکداری الکترونیک در مبادلات پولی کشور در عمل تعداد کارت‌های صادره و سرانه آنها کاهش پیدا کند.


افزایش حجم مبادلات بانکی


مقایسه میزان چک‌های مبادله شده با نقل و انتقالات کارت‌های بانکی نشان از افزایش شدید حجم مبادلات الکترونیکی دارد، البته این مقایسه به دلیل آنکه کارت‌های بانکی به عنوان ابزار مبادله نقدی محسوب شده و چک ابزار مبادلات مدت‌دار است چندان منطقی نیست ولی رشد شدید مبادلات صورت گرفته از طریق کارت‌ها در مقایسه با مبادلات چکی گویای سرعت رشد بالای مبادلات الکترونیکی در کشور است.

در اسفندماه سال 86 مبادلات بانکی الکترونیک معادل 5.9 هزار میلیارد تومان بوده و مبادلات انجام شده از طریق چک‌های بانکی 49 میلیارد تومان است یعنی نسبت مبادلات الکترونیکی به مبادلات چکی در این تاریخ 0.12 بوده است در حالی که طی اسفند سال 91 با حجم 137 هزار میلیارد تومان مبادله الکترونیکی و 121 هزار میلیارد تومان مبادلات چکی این نسبت به 1.31 رسیده است یعنی رشد 840 درصدی مبادلات الکترونیکی نسبت به مبادلات چکی.

عملکرد بانکداری الکترونیک

البته نمی‌توان از سهم رشد نقدینگی و تورم در این سرعت سرسام‌آور رشد چشم‌ پوشی کرد ولی به هر شکل نشان از اقبال گسترده مردم نسبت به مبادلات الکترونیکی دارد. یکی از دلایلی که برای رشد اقبال نسبت به بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر بر شمرده شده است پرداخت الکترونیکی یارانه‌های نقدی بوده است ولی در عمل مقایسه روند رشد کارت‌های بانکی نشان می‌دهد از سال 88 سرانه کارت‌های بانکی از یک بالاتر رفته است یعنی یک سال قبل از هدفمندی یارانه ها و سرعت رشد صدور کارت‌های بانکی سیر نزولی داشته است، بنابراین پرداخت نقدی یارانه‌ها چندان در این روند تاثیر نداشته است.

خبرآنلاین

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► طنز/ دیوان اشعار محمود احمدی نژاد
4 ویژگی مهم مدیران مدرن ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر