بنر

تعلیق رئیس بانک به جرم پاس نکردن چک بی محل فرزند وزیر!

پنجشنبه ، 15 اسفند 1392 ، 08:39به ادعای فارس نیوز یکی از مدیران بانک رفاه به خاطر عدم همکاری با خواسته غیرقانونی فرزند یک وزیر در پاس کردن چک بلامحل، تعلیق و جابجا شد.

این رئیس شعبه به جرم ناکرده و به خاطر رعایت قانون و عدم همراهی با خواسته غیر قانونی ، از طریق سرپرستی منطقه مربوطه بلافاصله احضار و بدون تحقیق، به مدت دو هفته از کار معلق می‌شود.

تعلیق رئیس بانک به جرم پاس نکردن چک بی محل فرزند وزیر!

یکی از مدیران بانک رفاه به خاطر عدم همکاری با خواسته غیرقانونی فرزند یک وزیر در پاس کردن چک بلامحل، تعلیق و جابجا شد.

افزود: در حالی که طبق قانون اساسی، همه شهروندان در برابر قانون یکسان هستند، متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود، فرزندان برخی مقامات سیاسی می‌خواهند از موقعیت پدر سوء ‌استفاده کرده و خواستار دور زدن قانون و انجام کارهای خلاف مقررات هستند.

وی گفت: در این زمینه فرزند یکی از وزیران که دارای یک شرکت خصوصی است، در  یکی از شعب بانک رفاه حساب جاری‌ داشت که حدود 3 هفته قبل چکی از جانب این وزیرزاده به شعبه واصل می‌شود که به دلیل مغایرت امضا و نداشتن محل، رئیس و کارمند از پاس کردن چک بلامحل خودداری می‌کنند، اما این وزیرزاده بلافاصله موضوع را به رئیس شعبه مطرح می‌کند که چرا این چک را پاس نکرده‌اید، در حالی که رقم چک قابل توجه بوده است و بعد از شنیدن دلیل مغایرت امضا و بلامحل بودن چک، متاسفانه آن رئیس شعبه توسط وزیرزاده تهدید می‌شود.

این رئیس شعبه به جرم ناکرده و به خاطر رعایت قانون و عدم همراهی با خواسته غیر قانونی ، از طریق سرپرستی منطقه مربوطه بلافاصله احضار و بدون تحقیق، به مدت دو هفته از کار معلق می‌شود.

این مقام گفت: پس از آن ابتدا قرار بود این مدیر شعبه به شهر فیروزکوه تبعید شود که با وساطت برخی وی در نهایت به شعبه افسریه منتقل می‌شود.

وی گفت: حال جای سؤال است که آیا مدیران باید تابع قانون و مقررات باشند، یا اینکه با اعمال نفوذ مقامات سیاسی و با یک تلفن تهدید آمیز، قانون را دور بزنند.

فارس

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

 

 

► مرز باريک صميميت، جدي بودن و بي احترامي
بانکی: پیش خوان روزنامه های اقتصادی امروز،15 اسفند 92 ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر