اعطاء وام 100 ميليون ريالي به کارفرمايان

يكشنبه ، 1 دی 1387 ، 11:21

يک مقام مسوول در وزارت کار و امور اجتماعي از پرداخت وام 100 ميليون ريالي به کارفرمايان در ازاي ايجاد اشتغال مجدد براي هر کارگر از محل صندوق تامين اجتماعي و از طريق بانک رفاه کارگران خبر داد.
    

این مقام مسوول در وزارت کار اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزي قرار است کارفرمايان به ازاي اشتغال مجدد هر فردي که از بيمه بيکاري استفاده مي کند از طريق بانک رفاه کارگران تا سقف 100 ميليون ريال وام با نرخ سود کم دريافت کنند.

وي محل تامين تسهيلات 100 ميليون ريالي را يارانه صندوق تامين اجتماعي اعلام کرد و افزود: با اين کار مي توانيم براي نيروي کار اشتغال مجدد فراهم کنيم.

اين مقام مسوول در وزارت کار خاطر نشان کرد: وقتي که تسهيلات ياد شده به کارفرما پرداخت مي شود وي متعهد مي شود تا در حداکثر زمان از کارگر استفاده کند و پس از آن اگر با هم به توافق رسيدند که قرارداد جديدي را امضاء کنند.

اين مقام مسوول وزارت کار و امور اجتماعي خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه در حال حاضر بيشترين مشکلات بيکار شدن کارگر و بيمه بيکاري در اصناف اتفاق مي افتد، در اين رابطه بايد تدابير ساختاري انديشيده شود.

به گفته وي اگر کارگاه و يا واحد توليدي نتواند خود را با ساختار هاي جديد و فني روز وفق دهد بايد به وي کمک شود تا از لحاظ تکنولوژي به علم روز مجهز شود و در اين راه مجوزهاي لازم نيز براي توسعه و پيشرفت واحدهاي توليدي و کارگاهها داده شود.

وي تصريح کرد:در اين حالت مي توان در مدتي که کارگاه بتواند از تکنولوژي جديد برخوردار شود و با سيستم نو به توليد برسد را تحت پوشش بيمه بيکاري قرار داد.

اين مقام مسوول در وزارت کار تصريح کرد: در صورت بازگشت کارگاهها به کار و بقاي قطعيشان ، مي توان آنها را از پوشش بيمه بيکاري خارج کرد تا از اين طريق بتوانند روي پاي خود بايستند و وارد عرصه توليد و رقابت شوند.

منبع: خبرگزاری برنا

► اقدام خلاف قانون برخي بانكها در گرفتن مدارك اضافي
3 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به بانکها تزریق شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر