بنر

تصويب اساس نامه بانک توسعه تعاون تا 2 ماه ديگر

دوشنبه ، 9 دی 1387 ، 14:29

 

مدير عامل صندوق تعاون کشور از تصويب اساس نامه تاسيس بانک توسعه تعاون تا پايان سال جاري خبر داد وگفت: هم اکنون اساس نامه تاسيس اين بانک دراولويت برنامه هيات وزيران قرار گرفته است.
   
"ماشاءالله عظيمي" با بيان اينکه اساس نامه بانک توسعه تعاون براساس قانون اصل 44 اساسي مقرر شده بود که پس از گذشت 3 ماه تدوين و به امضاي وزاري اقتصادودارايي وتعاون برسد گفت:در عمل اين کار توسط وزارت تعاون انجام شد و هم اکنون اساس نامه در هيات وزيران در نوبت ارايه طرح وتصويب است .


مدير عامل صندوق تعاون اضافه کرد: درادامه پس از تصويب اساس نامه در هيات وزيران ارکان بانک توسعه تعاون تشکيل خواهد شد.


به گفته وي ، هم اکنون اساس نامه تشکيل بانک توسعه تعاون در اولويت برنامه هيات وزيران قرار گرفته است و پيش بيني مي شود که تا پايان سال به تصويب برسد.


عظيمي، تشکيل بانک توسعه تعاون را مستلزم تصويه حساب هاو نقل وانتقال دانست وگفت:پس از تصويب اساس نامه تاسيس بانک توسعه تعاون بايد ارکان ومجمع بانک تشکيل جلسه دهند ودر انتها شعب صندوق تبديل به بانک شود.


مدير عامل صندوق تعاون متذکر شد: ازلحاظ تقديم اساس نامه به هيات وزيران هيچ تاخيري صورت نگرفته است.


وي تصريح کرد: با تصويب اساس نامه تاسيس بانک توسعه تعاون 500 ميليارد تومان منابع موردنياز اين بانک توسط بانک مرکزي از محل صندوق ذخيره ارزي تامين خواهدشد.

منبع: خبرگزاری برنا

► اعلام حمایت بانک سپه و توسعه صادرات از مردم مظلوم و بی پناه غزه
جزئیات دزدي 15ميلياردي از يك بانك خصوصي ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر