بنر

11.5 ميليون تراکنش ناموفق شتاب در اسفند ماه

يكشنبه ، 30 فروردين 1388 ، 00:00

 

به گزارش خبرنگار  بانکی به نقل از سایت بانک مرکزی در اسفند ماه سال87 بیش از11.466  ميليون تراکنش ناموفق توسط سامانه های پرداخت کشور به ثبت رسیده است .

 این تراکنش ها هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ریال را براقتصاد کشور تحمیل کرده است.

بر طبق این گزارش در میان تمام بانک های دولتی و خصوصی بانک کارآفرین با  97.43درصد تراکنش موفق رتبه بهترین بانک کشور از لحاظ توفیق در تراکنش ها را از آن خود کرده است و بانک های سرمایه و توسعه صادرات نیز مقام های بعدی را  از این لحاظ دارا هستند.

آمار کامل تراکنش های سیستم شتاب در اسفند ماه سال87 را در ادامه آمده است.


نام‌بانک

تعدادكل‌تراكنشها

تعدادموفق

تعدادناموفق

درصد موفق

درصد ناموفق

مقام در توفيق تراکنشها

هزينةتراكنشهاي‌ناموفق

اقتصادنوين

1,623,577

1,528,129

95,448

94.12

5.88

4

78,216,500

پارسيان

3,748,854

3,329,349

419,505

88.81

11.19

11

471,137,000

پاسارگاد

1,704,426

1,330,018

374,408

78.03

21.97

17

514,438,000

پست بانک

27,646

21,629

6,017

78.24

21.76

16

8,197,000

تجارت

8,571,331

6,955,648

1,615,683

81.15

18.85

15

2,149,756,500

توسعه‌صادرات

14,720

14,001

719

95.12

4.88

3

408,500

رفاه

4,084,711

3,158,633

926,078

77.33

22.67

18

1,232,046,000

سامان

1,333,903

1,192,571

141,332

89.40

10.60

9

152,371,500

سپه

11,035,106

10,360,781

674,325

93.89

6.11

5

355,490,500

سرمايه

144,351

139,514

4,837

96.65

3.35

2

4,699,000

صادرات

16,959,328

14,402,747

2,556,581

84.93

15.07

13

3,096,266,500

صنعت‌ومعدن

121,884

109,291

12,593

89.67

10.33

8

14,361,500

کارآفرين

259,310

252,640

6,670

97.43

2.57

1

855,000

کشاورزي

5,631,907

5,149,575

482,332

91.44

8.56

7

401,225,000

مسکن

1,352,701

1,147,540

205,161

84.83

15.17

14

263,537,000

ملت

11,344,770

10,501,236

843,534

92.56

7.44

6

799,287,000

ملي

27,976,680

24,929,132

3,047,548

89.11

10.89

10

3,302,217,500

‌سينا

442,161

388,138

54,023

87.78

12.22

12

72,634,500

جمع

96,377,366

84,910,572

11,466,794

88.10

11.90

--

12,917,144,500

این گزارش حاکی  از آن است که با وجود آنکه مسئولان شبکه بانکی و به خصوص بانک مرکزی از چند ماه پيش از آمادگی بانکها و برنامه های آنها برای ارائه خدمت مناسب به دارندگان کارت در روزهای پايانی سال سخن می راندند ، مع الاسف سناريوی مشکلات زياد شبکه بانکی در روزهای اوج درخواست کما فی السابق تکرار شد تا مشخص شود به صورت عملی کاری انجام نشده است و امسال نيز همانند سالهای گذشته با صفهای طولانی مردم کارت به دست پيشت خودپردازها و عصبانيت آنها از دريافت نکردن پول يا ايجاد مغايرت در حسابهايشان روبرو بوديم .

اين حجم زياد تراکنش ناموفق به جز جنبه مالی که برخی مواقع باعث بروز مشکلات زياد برای مشتريانی می شود که با اتکای به کارت خود پول نقد کمی همراه خود دارند ، از نظر مديريت سلامت روانی جامعه و اتلاف وقت و هزينه های عمومی نيز بسيار مهم می نمايد .

يک علامت سوال بسيار بزرگ برای همه باقی است که چرا متوليان شبکه بانکی کشور با اين حجم بهره ای که از انباشت سپرده های کارت کسب می کنند و حجم کارمزدی که نصيبشان می شود در بهبود کيفيت سامانه های بانکی گامی موثر بر نمی دارند ؟

حداقل کاری که در اين حوزه می شود انجام داد اين است که اگر کارمزدی از مشتری دريافت می شود با شناور کردن آن و کاهش آن در ساعات خلوتی سامانه ها ، مشتریان را به گونه ای هدايت نمايند که همگی به صورت همزمان به شبکه ضعيف بانکی حمله ور نشوند و بدين صورت بخشی از مشکلات هم مشتری و هم شبکه بانکی کاسته شود . همچنين با تعريف روندهای کاری مناسب اگر مشکلی برای مشتری به دست آمد از محل سرفصلهای موقتی که در بانک تعريف می شود سريعتر جبران خسارت شود تا بعدا بررسی های تکميلی در مورد صحت و سقم ادعای مشتريان انجام گيرد .

قابل توجه است که آمار مذکور فقط يک بخش از سه بخش مشکل دار شبکه بانکی را نشان می دهد و هنوز دز مورد دو بخش ديگر که عملکرد بانکها در پذيرش کارتهای شتابی و کيفيت خدمت رسانی خود سامانه شتاب هيچ آماری ارائه نشده است .

خبر مرتبط:  8میلیون تراکنش ناموفق شتاب در بهمن ماه

► اولتیماتوم بهمنی به تعاونیهای اعتباری فاقد مجوز
بدهکار 100 میلیاردی بانک، معاف از بازپرداخت ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر