پروژه اتاق پاياپاى الكترونيكى امسال كليد مى خورد

دوشنبه ، 1 تیر 1388 ، 15:00

 

سرويس ساتنا در اينترنت بانك همه بانك ها راه اندازى مى شود.

پروژه اتاق پاياپاى الكترونيكى كه سيستمى براى حواله پول از يك حساب در يك بانك به يك حساب در بانك ديگر يا چندين حساب در بانك هاى ديگر است تا مرداد يا شهريورماه امسال كليد خواهد خورد.

مهران شريفى، مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى  در بيان مزاياى اين سرويس با اشاره به اين كه در اتاق پاياپاى الكترونيكى سازمان ها براى واريز حقوق كارمندان خود به حساب هاى مختلف به اعلام يك بانك مشترك به كارمندانشان نياز ندارند، تصريح كرد: در اتاق پاياپاى واريز وجه به حساب يا حساب هاى مقصد شايد نصف روز زمان ببرد؛ اين سرويس شامل تمام بانك هاى خصوصى و دولتى است.

شريفى با بيان اينكه نرم افزار، سخت افزار و اتصالات به بانك ها در اين سرويس ايجاد شده و در حال تست است، خاطر نشان كرد: در فاز اول سرويس اتاق پاياپاى الكترونيكى در شعب بانكى ارائه مى شود و بعد روى اينترنت خواهد آمد.

وى همچنين گفت: سرويس ساتنا (سامانه تسويه ناخالص آنى) كه براى حواله پول از يك حساب در يك بانك به يك حساب در بانك ديگر طراحى شده است در حال حاضر به صورت الكترونيكى و بدون نياز به چك رمزدار وجوه مشتريان را جابه جا مى كند.

وى با بيان اين كه با سرويس ساتنا با گذشت حداكثر يك ساعت وجه از يك حساب به حساب مقصد در بانك ديگر واريز مى شود، به ارائه اين سرويس در همه بانك هاى خصوصى و دولتى اشاره و خاطر نشان كرد: به جز بانك هاى ملى، ملت و صادرات كه روى اينترنت هم اين سرويس را ارائه مى كنند، ديگر بانك ها تنها با حضور در شعب و بدون نياز به چك رمزدار وجوه را جابه جا مى كنند اما به تدريج اين بانك ها نيز اين سرويس  را روى اينترنت خواهند آورد.

منبع: روزنامه ابرار اقتصادی

► درباره کارت های بانکی
كشاورزان براي تسهيلات بانكي بايد از هفت خوان رستم بگذرند ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر