کاهش رشد نرخ تورم درخرداد ماه

يكشنبه ، 21 تیر 1388 ، 09:01


نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1387 معادل 23.6 درصد بود که نشان دهنده ادامه آهنگ کاهش رشد نرخ تورم درخرداد ماه است .


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در خرداد ماه 1388 به شرح ذیل است :


شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1388 نسبت به ماه قبل 1.8درصد افزایش یافت.


در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، رشد شاخص مذکور در خرداد ماه به 14.5 درصد رسید که نشان دهندة ادامة روند کاهشی می باشد. یادآور می گردد که در مهرماه 1387 نرخ رشد شاخص مذکور 29.5 درصد بوده که تا خرداد ماه 1388 ، معادل 15.0 واحد درصد از رشد شاخص قیمت کاسته شده است.


نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1387 معادل 22.5درصد می باشد .


لازم به توضیح است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1387 معادل6. 23 درصد بود که نشان دهندهادامه آهنگ کاهش رشد نرخ تورم درخرداد ماه است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

► 3هزار میلیارد تومان با گرد و غبار رفت
ارزش گذاري پول ملي اصلاح مي‌شود ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر