افزایش قدرت وام دهی بانک ها در نیمه دوم امسال

دوشنبه ، 19 مرداد 1388 ، 09:10

 

قائم مقام بانک مرکزی در مقاله ای با عنوان تحلیلی بر آخرین تحولات مربوط به تسهیلات بانکی بیان می کند که افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانک های دولتی به بخش غیردولتی در سه ماهه اول سال جاری به ۳۷۴۸ میلیارد تومان بالغ شد که حدود 6.3 برابر مدت مشابه سال قبل است و می توان افق نویدبخشی را از منظر تقویت قدرت وام دهی بانک ها در نیمه دوم امسال انتظار داشت.

قائم مقام بانک مرکزی دلیل اهمیت مانده تسهیلات اعطایی بانک های دولتی را این گونه بیان می کند. آمار رسمی كه بانك مركزی در خصوص وضعیت وام دهی بانك‌ها استخراج می‌كند، بر تغییر در مانده تسهیلات اعطایی استوار است به عبارت دیگر بانك مركزی به دنبال آن است كه بداند در هر مقطع زمانی چه مقدار وجوه مالی اضافه‌تر در قالب تسهیلات، از طریق نظام بانكی به اقتصاد تزریق شده است.

قضاوی در ادامه این مقاله می‌افزاید: این توضیح از آن جهت مطرح می‌شود كه "آمار افزایش مانده تسهیلات بانكی " را نباید با میزان "تسهیلات اعطایی توسط بانك‌ها " اشتباه گرفت، قاعدتا " میزان تسهیلاتی كه بانك‌ها در طی یك سال به مردم ارائه می‌كنند، از رقم "تغییر در مانده تسهیلات "، به مراتب بیشتر است چرا كه بانك‌ها نه تنها از محل افزایش سپرده‌ها وام می‌دهند، بلكه از محل وصول وام‌های قبلی نیز منابعی به دست می‌آورند كه می‌توانند مجددا " آن را وام دهند.

در ادامه این مقاله آمده است، گرچه دانستن اینكه هر بانك در هر مقطع زمانی چه میزان تسهیلات داده است، اطلاعات مفیدی تلقی می‌شود، اما آنچه در سطح اقتصاد كلان، بیشتر تعیین كننده است، این است كه مانده تسهیلات اعطایی در هر مقطع زمانی، نسبت به دوره قبل تا چه حدی افزایش یافته است و هر گونه افزایش در "مانده تسهیلات اعطایی " می‌تواند نشان از درجه انبساطی بودن سیاست پولی و نحوه گسترش تقاضای كل برای كالاها و خدمات داشته باشد.

همچنین در مدت مشابه سال قبل، تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط عموم بانك‌ها، اعم از دولتی و غیر دولتی، به هر دو بخش دولتی و غیر دولتی، بالغ بر 2446 میلیارد تومان بود. وی عنوان می‌كند، مقایسه دو روند پیش گفته در دو بند قبلی گویای آن است كه تغییر در مانده تسهیلات ریالی اعطایی توسط عموم بانك‌ها، اعم از دولتی و غیر دولتی، به هر دو بخش دولتی و غیر دولتی در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با سال قبل، 7.1 برابر شده و بدین ترتیب با 70 درصد رشد همراه بوده است.

قضاوی خاطر نشان می‌كند، در سه ماهه اول سال جاری، 89 درصد افزایش در مانده تسهیلات در بانك‌های دولتی تحقق یافته و تنها 11 درصد آن به بانك‌های غیر دولتی تعلق دارد. همچنین در سه ماهه اول سال قبل، حدود 43 درصد از افزایش در مانده تسهیلات به بانك‌های دولتی اختصاص داشته و حدود 56 درصد آن به بانك‌های غیر دولتی تعلق داشت.

قائم مقام بانك مركزی بیان می‌كند، مقایسه دو روند پیش گفته در دو بند قبلی، گویای آن است كه سهم بانك‌های دولتی در افزایش مانده تسهیلات در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 43 درصد به 89 درصد افزایش یافته است.

قائم مقام بانك مركزی عنوان می‌كند، افق اعطای تسهیلات بانكی در سال جاری در مقایسه با سال قبل از منظر قدرت وام دهی بانك‌ها، نوید بخش تلقی می‌شود كه دلایل مختلفی برای این داوری می‌توان ارائه كرد. وی دلایل این موضوع را این‌گونه عنوان می‌كند، مانده تسهیلات اعطایی بانك‌ها در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 70 درصد رشد همراه شده است.

همچنین خطوط اعتباری كه بانك مركزی در سه ماهه آخر سال قبل در اختیار بانك‌ها قرار داد، در نیمه اول سال جاری، خود را از طریق وام دهی بانك‌ها، در سپرده‌های مردمی ترجمه خواهد كرد، كه این امر به نوبه خود در توان وام دهی مجدد بانك‌ها مؤثر است.

وی در پایان مقاله خود آورده است:در تمامی طول سال 1387، مانده تسهیلات اعطایی بانك‌ها، تنها 13 هزار میلیارد تومان رشد داشته است و امسال و در طول سه ماه اول سال رشد مانده تسهیلات به 4200 میلیارد تومان رسیده است كه با توجه به اینكه روند وام دهی بانك‌ها به دلایل گوناگون در نیمه دوم سال تقویت می‌شود و می‌توان افق نوید بخشی را از منظر قدرت وام دهی بانك‌ها در سال جاری انتظار داشت.

منبع: روزنامه خراسان

► بايد التماس کنيم تا کالاي ما را بخرند
افزايش تعداد پايانه هاي فروش بانك كشاورزي ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر