بنر

اعتبارات اسنادی ریالی بانک صنعت و معدن

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:41
اعتبارات اسنادي داخلي(ريالي) و نحوه گشايش آن

اعتبارات اسنادي داخلي(ريالي) نوعي شيوه پرداخت و يكي از خدماتي است كه بانك به درخواست يك خريدار (متقاضي)، به منظور خريد يا سفارش كالا يا خدمات از يك فروشنده (ذينفع) داخلي و به نفع وي برقرار مي نمايد.

نحوه گشايش اعتبارات اسنادي داخلي (ريالي)

1- مراجعه متقاضي به شعب يا سايت الكترونيكي بانك و دريافت مدارك زير:
- فرم درج مشخصات متقاضيان دريافت تسهيلات مالي و خدمات اعتباري مربوط به اشخاص حقيقي و يا حقوقي (بر حسب نوع متقاضي)
- فرم تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي داخلي-ريالي
- فهرست مدارك مورد نياز بانك

تبصره- متقاضياني كه در بدو بهره برداري و شروع به كار مي باشند جهت دريافت اين نوع تسهيلات علاوه بر فرمهاي قبلي لازم است فرم مخصوص اين نوع متقاضيان را نيز دريافت نمايند.
2- مطالعه و تكميل فرمها، ممهور نمودن آنها به مهر و امضاء مجاز خود/شركت و تهيه مدارك مورد نياز مرحله پذيرش، تهيه پيش ‌فاكتور از فروشنده
3- ارائه فرمها و مدارك مورد نياز مرحله پذيرش به شعب بانك
4- افتتاح حساب جاري قرض‌الحسنه نزد شعب بانك توسط متقاضي در صورت نداشتن حساب جاري
5- بررسي وضعيت متقاضي توسط بانك
- در صورت عدم تصويب تقاضا، اطلاع كتبي موضوع به متقاضي توسط شعبه
- در صورت تصويب تقاضا، تعيين ميزان سپرده، ميزان و نوع تضمين‌هاي لازم و انجام اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد با متقاضي توسط بانك
6- تامين وثايق و ارائه مدارك مرحله انعقاد قرارداد به شعبه توسط متقاضي و انعقاد قرارداد حقوقي با او
7- گشايش اعتبار اسنادي داخلي-ريالي توسط شعبه و اعلام موضوع به بانك كارگزار فروشنده و پذيرش شرايط مندرج در اعتبار گشيش شده توسط متقاضي .
نكته- در تمامي مراحل فوق متقاضي مي تواند از طريق شعبه از وضعيت تقاضاي خود آگاهي يابد.

► وام های بانک صنعت و معدن
وام بلند مدت بانک صنعت و معدن ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر