بنر

احمدی نژاد: منافع ملت را فداي يك مشت آدم پرادعاي بي‌خاصيت نمي‌كنم

شنبه ، 2 خرداد 1388 ، 09:53

حتي در برخي جلسات مستقيما به من اهانت كردند اما تحمل كردم و بعدا خدمت رهبري عزيز عرض كردم كه شما فرموديد مسئله هسته‌اي را مديريت كنم و ما معتقديم كه نبايد بي‌عرضگي جمعي را بر ملت تحميل كنيم، شما فرموديد تحمل كن و من تا امروز تحمل كردم و تا زماني كه لازم باشد نيز تحمل خواهم كرد.

   
رئيس جمهور گفت: صدها ساعت نوكري آن روستايي كه زير چرخ برنامه‌ريزي توسعه آنها له شد را به صدها ساعت نشست و برخاست و تعريف و تمجيد از آنها عوض نمي‌كنم و تا اين دولت هست، منافع اين ملت را فداي زياده‌خواهي يك مشت آدم پرادعاي بي‌خاصيت نمي‌كنم.

 محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور در ادامه سخنان خود در جمع هزاران نفر از دانشجويان كه در سالن شهداي هفت تير گرد هم آمده بودند، اظهار داشت: در اين چهار سال بيش از 20 نشريه مدام دولت را مورد اهانت قرار دادند، اما به خاطر منافع ملت و صيانت از حريم دولت سكوت كرديم، بعضي‌ها خيال كردند كه ما پاسخ نداريم و در اين چند ماه هم به بهانه انتخابات ركيك‌ترين و توهين‌آميز ترين كلمات را عليه دولت به كار بردند.

وي افزود: در اصفهان و يزد صدها هزار نفر از مردم مومن در استقبال از دولت به ميدان آمدند، اما بعضي دانسته يا نادانسته به ملت و مردم اصفهان و يزد توهين كردند؛ عده‌اي در آن زمان مدعي توزيع برخي اقلام در بين مردم شدند كه همان موقع پيغام دادم بر فرض محال مردم به خاطر اين چيزها آمده باشند اما بگوييد چه چيزي گرفتند تا اينگونه شعار مرگ بر آمريكا بدهند.

احمدي نژاد افزود: در اين دوره مشخص شد كه ملت ايران مي‌تواند و توانستيم عرصه‌هاي سنگين را با همدلي و ايستادگي پشت سر بگذاريم و هنوز هم باور ما اين است كه ملت ايران با ظرفيتي سرشار مي‌تواند عامل تحولات و تصميمات بزرگ باشد و هيچ كس حق ندارد ضعف دروني خود را به حساب ملت بگذارد.

رئيس‌جمهور ساختن ايران با حضور در عرصه‌هاي جهاني را لازم و ملزوم يكديگر دانست و افزود:‌ چرا بايد بعضي خيال كنند كه ملت ايران بايد ملت دست چندم باشد و ديگران قانون بگذارند و ملت ايران فقط تبعيت كند،‌ما معتقديم ملت ايران هرگز نظامات تحميلي استكبار را نخواهد پذيرفت.


احمدي‌نژاد با تاكيد بر اتخاذ تصميمات بزرگ، انقلابي و عالمانه به زمان فعاليت خود در استانداري اردبيل اشاره كرد و اظهار داشت: در آن جا از صبح تا 12 شب كار مي‌كرديم و يك دوستي مي‌گفت نبايد اين گونه كار كني چون سيستم مديريتي كشور اينگونه نيست و ساير مديران را در مقابل خودت قرار مي‌دهي، اما به او پاسخ دادم كه اگر مديران دلسوز باشند براي خدمت به مردم ثانيه‌اي را از دست نمي‌دهند؛ دوست ديگري اخيرا در عسلويه مي‌گفت آمارهاي اين دولت حيرت‌انگيز است و كساني كه خواستار حركت لاك‌پشتي بوده‌اند اين را باور نمي‌كنند چون هر حركت انقلابي را با چارچوب ذهني خود در مغايرت مي بينند و به آن مارك عدم كارشناسي بودن مي‌زنند.

وي افزود: ما نمي‌توانيم با برنامه‌ريزي بانك جهاني و نظام سلطه حركت كنيم چون برنامه ريزي ما در نقطه‌ مقابل برنامه‌ريزي آنها خواهد بود؛ ما امروز بايد بر مبناي اسلامي- ايراني و فرهنگ خودمان ايران را بسازيم و براي مشاركت فعال در مديريت جهان آماده شويم.

اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم تصريح كرد: ‌بعضي‌ها كرنش در مقابل قدرتمندان زورگو را تئوريزه و بسته‌بندي شيك مي‌كنند و ما را به تبعيت از اين كرنش دعوت مي‌كنند، بعضي‌ها پيغام مي‌دهند اين طور كه در مقابل زياده‌خواهان ايستاده‌اي آيا براي آينده خودت فكري كرده‌اي؟ پاسخ من به آنها اين بوده است كه هزاران هزار احمدي‌نژاد فداي يك ثانيه زندگي عزت‌مند.

درحالي كه اين بخش از سخنان احمدي‌نژاد با شعار يكپارچه "حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ما است " همراه شده بود رئيس‌جمهور اظهار داشت: دنيا بداند دولت برآمده از اين مردم حافظ عزت اين مردم است و تا زماني كه سر كار باشد، هيچ سندي را كه حتي يك ريال عليه منافع ملت باشد امضا نخواهد كرد؛‌دنيا بداند ما سينه‌هاي خود را براي تيرهاي تهمت، دروغ و توهين زياده‌ خواهان آماده كرده‌ايم اما حتي يك لحظه كرنش در مقابل زورگويان هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

احمدي نژاد ادامه داد: يك آقايي هر روز تهمت مي‌زند و توهين مي‌كند به او مي‌گويند چرا اين كار را مي‌كني، مي‌گويد احمدي‌نژاد ما را تحويل نمي‌گيرد؛ ‌خدا شاهد است صدها ساعت نوكري آن روستايي كه زير چرخ برنامه‌ريزي توسعه آنها له شد را به صدها ساعت نشست و برخاست و تعريف و تمجيد از آنها عوض نمي‌كنم و تا اين دولت هست، منافع اين ملت را فداي زياده‌خواهي يك مشت آدم پرادعاي بي‌خاصيت نمي‌كنم.

وي تصريح كرد: اين سينه مالامال از حرف است، اگر هم نمي‌گوييم معنايش اين نيست كه حرف نداريم، به خدا قسم فشاري كه بعضي‌ها در داخل در موضوع هسته‌اي به ما وارد كردند به مراتب بيشتر از فشار جبهه استكبار بود؛ تا خارجي‌ها فشار مي‌آوردند عده‌اي به عنوان كار كارشناسي جلسه مي‌گذاشتند و مي‌خواستند خواسته دشمن را در قالب تحليل به ما تحميل كنند و حتي چندنفري براي اين كار سراغ من مي‌آمدند كه به آنها مي‌گفتم نترسيد، خدا هست و وعده داده كه اگر در راه خدا ايستادگي كنيد، پيروزي و نصرت قطعي است. حتي در برخي جلسات مستقيما به من اهانت كردند اما تحمل كردم و بعدا خدمت رهبري عزيز عرض كردم كه شما فرموديد مسئله هسته‌اي را مديريت كنم و ما معتقديم كه نبايد بي‌عرضگي جمعي را بر ملت تحميل كنيم، شما فرموديد تحمل كن و من تا امروز تحمل كردم و تا زماني كه لازم باشد نيز تحمل خواهم كرد.

احمدي‌نژاد ادامه داد: هر موقع در موضوع هسته‌اي فشارها زياد مي‌شد عده‌اي مي‌گفتند تو كشور را به خطر مي‌اندازي و هزينه مي‌دهي كه البته راجع به هزينه‌ها در مناظره خواهم گفت. وقتي فشارها افزايش پيدا مي‌كرد همه سخنران مي شدند و عليه مواضع دولت حرف مي زدند اما تا شرايط عوض مي‌شد سخنراني آنها شروع مي شد كه اصلا موضوع هسته‌اي را ما پايه‌ريزي كرديم.

رئيس‌جمهور دستاوردهاي يك ملت را حاصل مجاهدت‌هاي آن ملت دانست و اظهار داشت: وقتي ماهواره به هوا پرتاب شد، ما گفتيم جوانان رشيد ملت آن را ساخته و پرداخت كردند اما بعضي گفتند اين هم مال زمان ما بوده است كه من هم گفتم راست مي‌گويند اصلا اساس ماهواره مال زمان ابوريحان بوده است.

وي ادامه داد: در مورد هولوكاست فقط دو سوال مطرح كرديم كه در پي آن حنجره‌هاي جبهه استكبار دريده شد و حتي حكم ترور ما را نيز صادر كردند و ديديم كه در همين تهران يك آقايي دو ساعت صحبت كرد و گفت كه فلاني ديپلماسي و سياست نمي‌فهمد و چرا چيزي گفته است كه آنها عصباني شوند، من گفتم ما يك سوال كرديم كه صهيونيست‌هاي آدم كش عصباني شدند، تو چرا عصباني شدي؟

احمدي‌نژاد تصريح كرد: به خاطر ايستادگي و هوشمندي ملت ايران امروز آرايش سياسي جبهه استكبار در هم پاشيده و هولوكاست و انديشه صهيونيست مرده است و پزشك متخصص‌اش هم بالاي سرش چند بار آزمايش كرده و گفته است كه مرده؛ پس اين مرده با نفس بعضي‌ها در داخل زنده نخواهد شد.


وي گفت: بعضي‌ها مي‌گويند كه بايد تهديد را با عقب‌نشيني برطرف كرد اما حضرت امام پاسخ اينها را اين طور تشريح كرد كه دشمنان مثل سگ مي‌مانند،‌‌ اگر عقب‌نشيني كني حمله مي‌كند، اگر بايستي مي‌ايستد و اگر حمله كني فرار مي‌كند. پس تهديد را بايد با اقتدار برطرف كرد نه ضعف و انفعال .

منبع: سایت عصر ایران به نقل از خبر گزاری فارس

► ناگفته‌های تکان ‌دهنده پدر داماد احمدی‌نژاد
رضايي: تورم را تک رقمي مي‌کنيم ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر