حساب جاری بانک رفاه

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:06
 
حساب سپرده قرض الحسنه جاري بانک رفاه
در اين حساب شما پول خود را براي مقاصد خاصي به بانك مي سپاريد و دسته چك دريافت مي داريد، تا در هر لحظه كه اراده نمائيد از طريق آن از حساب خود برداشت نماييد. بانك رفاه براي راحتي شما، حساب جاري همراه را كه حساب جاري فراگير است، راه اندازي نموده است.
 
حساب جاري همراه بانک رفاه
حساب جاري همراه همانند حساب جاري عادي مي باشد با اين تفاوت كه ديگر شما مشتري شناخته شده تنها يك شعبه نخواهيد بود، بلكه همه شعب بانك رفاه شما را مي شناسند و در هر شهر كه بخواهيد، مي توانيد وجه نقد چكهاي خود را، بدون پرداخت هزينه و سريعاً دريافت و يا وجوهي را به حساب خود واريز نمائيد.
 
مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم
1. برداشت و واريز آني و لحظه اي وجوه
2. دريافت دسته چك
3. دريافت صورت حساب
4. انتقال وجوه بين حسابهاي مختلف
5. واگذاري چكهاي عهده ساير بانكها
6. عدم نياز به حمل پول و چك هاي مسافرتي
 
مدارك و شرايط لازم براي افتتاح حساب جاري و جاري همراه
1. داشتن حداقل 18 سال تمام براي مشتريان حقيقي
2. ارائه اصل و تصوير شناسنامه عكس دار
3. معرفي يك نفر مورد اعتماد بانك به شعبه (براي افراد حقيقي)
4. نداشتن چك برگشتي يا انجام مراحل رفع سوء اثر چك در صورت داشتن چك برگشتي
5. تكميل فرم افتتاح حساب جاري همراه در شعبه
6. مشترياني كه حداقل يك نوع حساب سپرده گذاري در شعبه دارند در اولويت قرار دارند.
7. تصويركارت پايان خدمت يا معافيت دايم براي آقايان
8. دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن امضاء
9. معرفي نامه از اداره يا محل كار براي كاركنان دولت
10. داشتن جواز كسب يا مدارك معتبر براي مشتريان حقوقي (اساسنامه، شركتنامه، آگهي آخرين تغييرات در روزنامه رسمي كشور و...)
 


► حساب پس انداز قرض الحسنه بانک رفاه
حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک رفاه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر