بنر
اس ام اس بانک ملت
 
پرداخت از طریق پیامک بانک (SMS بانک):

ارسال پیام کوتاه ذیل به شماره تلفن 200033 ( از چپ به راست)
31 b شماره حساب متمرکز مشتری نزد بانک ملت bرمز عبور b شناسه قبض b شناسه پرداخت b مبلغ قبض
حرف (b ) نشانگر یک فاصله می باشد.

 

موبایل بانک ملت ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 753 مهمان آنلاین داریم