بنر

بنر
بنر
بانک صنعت و معدن

 

استخدام بانک صنعت و معدن

تاریخچه و معرفی بانک صنعت و معدن
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، چهار بانك توسعه‌اي در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي مشغول بودند .
1- بانك اعتبارات صنعتي كه اولين بانك توسعه صنعتي در ايران است به موجب قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور در سال 1335 باسرمايه اوليه 600 ميليون ريال و به منظور ايجاد و تقويت كارآفرينان بخش خصوصي تأسيس گرديد . سهام اوليه اين بانك تماماً به دولت تعلق داشت ليكن پس از حدود 20 سال فعاليت ، تصميم گرفته شد كه با فروش تدريجي سهام به بخش خصوصي موجبات غيردولتي شدن بانك مزبور فراهم گردد . در اواخر سال 1356 با فروش تدريجي حدود پنج درصد سهام به بخش خصوصي ، زمينه غيردولتي شدن بانك آغازگرديد . اين بانك در مدت 22 سال فعاليت خود 1107 فقره تسهيلات به مبلغ كل 7/86 ميليارد ريال به واحدهاي توليدي و خدماتي پرداخت نموده و در سرمايه‌گذاري 70 واحد توليدي و خدماتي نيز به مبلغ 11 ميليارد ريال مشاركت حقوقي داشته است .

2- بانك توسعه صنعتي و معدني ايران ، دومين بانك توسعه صنعتي در سال 1338 كه ضمناً اولين بانك توسعه‌اي خصوصي در كشور به شمار مي‌آمد ، با سرمايه 400 ميليون ريال به صورت شركت سهامي عام تأسيس گرديد . اين بانك متعلق به بخش خصوصي بود و حدود 87 درصد سهام اين بانك به افراد و مؤسسات ايراني و13 درصد بقيه متعلق به 19 بانك و مؤسسه خارجي بود . از 19 بانك خارجي ، 6 بانك انگليسي – 2 بانك فرانسوي – 4 بانك ژاپني – 2 بانك آمريكايي – 2 بانك آلماني – 1 بانك ايتاليايي و 2 بانك هلندي بودند . اين بانك تا پايان سال 1356 قريب به 222 ميليارد ريال وام صنعتي و سرمايه در گردش براي ايجاد و توسعه صنايع ايران پرداخت كرده بود و در سرمايه 148 واحد توليدي و خدماتي به مبلغ 2/49 ميليارد ريال مشاركت داشت.

3- بانك توسعه و سرمايه‌گذاري ايران ، سومين بانك توسعه‌اي در سال 1352 با سرمايه 050ر1 ميليون ريال كه پنجاه درصد آن پرداخت گرديده بود ، به صورت شركت سهامي عام تأسيس گرديد. حدود 82 درصد سهام اين بانك به 3333 فرد و مؤسسه ايراني و حدود 18 درصد باقي نيز به افراد و مؤسسات خارجي تعلق داشت . اين بانك تا پايان سال 1356 جمعاً 165 فقره تسهيلات به مبلغ تقريبي 5/19 ميليارد ريال به صنايع كشور پرداخت كرد و در سرمايه سهامي 14 طرح توليدي و خدماتي جمعاً به مبلغ 580 ميليون ريال مشاركت داشت .

4- شركت سرمايه‌گذاري بانك‌هاي ايران در سال 1355 با سرمايه اوليه 15 ميليارد ريال به صورت شركت سهامي عام آغاز به فعاليت نمود . سهامداران اين شركت را 15 بانك ايراني و 1600 سهامدار از افراد حقيقي و حقوقي تشكيل مي‌دادند .

اين شركت تا پايان سال 1357 در 22 مؤسسه توليدي و خدماتي ، مبلغي در حدود 5/2 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري‌نمود و سهام 22 مؤسسه توليدي و خدماتي را به مبلغ يك ميليارد ريال خريداري نمود.

علاوه بر بانك‌هاي توسعه‌اي فوق كه براي كمك به صنايع بزرگ و متوسط تشكيل شده بود ، كمك‌هاي مالي براي ايجاد و توسعه واحدهاي كوچك صنعتي از طريق صندوق ضمانت صنعتي پرداخت مي‌گرديد . اين صندوق در سال 1339 با سرمايه انتقالي از صندوق مشترك ايران و آمريكا به مبلغ 138 ميليون ريال به صورت مؤسسه غيرتجاري عام‌المنفعه براي كمك به صنايع كوچك ايجاد شده بود و سرمايه آن به تدريج به مبلغ 770 ميليون ريال افزايش يافته بود و كلاً متعلق به دولت بود .

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران بانك صنعت ومعدن به موجب مصوبه مورخ 02/07/1358 مجمع عمومي بانك‌ها ، با اجازه حاصل از ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها و از ادغام بانك‌هاي اعتبارات صنعتي – توسعه صنعتي و معدني ايران – توسعه و سرمايه‌گذاري ايران و شركت سرمايه‌گذاري بانك‌هاي ايراني – صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معادن تشكيل گرديد . به استناد صورتجلسه مورخ 31/03/1362 مجمع عمومي بانك‌ها ، موضوع ادغام صندوق ضمانت صنعتي و شركت صندوق معادن در بانك صنعت ومعدن منتفي اعلام و اساسنامه بانك باتوجه به سرمايه واحدهاي فوق‌الذكر اصلاح گرديد . به موجب بند يك مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده بانك مورخ 21/01/1367 ، صندوق ضمانت صنعتي از تاريخ مصوبه ، با كليه اموال و دارائي‌هاي در بانك صنعت ومعدن ادغام گرديد .
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، ایستگاه محمودیه، شماره 2917 برج فیروزه، 
کد پستی    1965643511
صندوق پستی    4456-15875
شماره تماس    19-22029811
دورنگار    22029854 - 22031904
 
بنر
بنر
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 863 مهمان آنلاین داریم