موسسه اعتباری توسعه

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 14:10

 

مدیرعامل: خلیل خلیل زاده

تاریخچه موسسه  اعتباری توسعه

موسسه اعتباری توسعه به عنوان نخستین بنگاه خصوصی ارائه دهنده خدمات مالی پس از انقلاب اسلامی ایران، در ۱۵ شهریور ماه سال ۱۳۷۶ تاسیس شد.

این موسسه در ابتدای کار با نام موسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان فعالیت می‌کرد که در سال ۱۳۸۱ به موسسه اعتباری توسعه تبدیل شد.

موسسه اعتباری توسعه در حال حاضر دارای ۵۰ واحد بانکی می‌باشد که ۱۷ واحد در تهران و ۳۳ واحد در شهرستان‌ها مشغول به ارائه خدمات بانکی می‌باشند.
مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان نخستین نهاد پولی خصوصی کشور، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای:
ایجاد تحول در صنعت بانکداری.
تأمین منافع گروههای ذینفع (مشتریان، سهامداران، کارکنان)
در چارچوب مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری تأسیس و در حال فعالیت می باشد.
این مؤسسه با تکیه بر سرمایه های انسانی خود در تمام عرصه های صنعت بانکی حضور فعال داشته و مزیت رقابتی خود را چابکی در ارائه خدمات بانکی در سطوح داخلی و بین المللی می داند.
► سایر خدمات موسسه اعتباری توسعه

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر