بنر

بنر
وام مسکن بانک مسکن
 
دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح(86.3.1) ،مشروط به گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف 80 میلیون ریال جهت خرید واحدهای مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل استفاده نمایند.
 
 

► تسهیلات طرح فجر مسکن مخصوص استانها
وام بخش مسکن بانک تجارت ◄

 
بانک سپه
بنر
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 594 مهمان آنلاین داریم