اعتبارات اسنادی ارزی بانک سپه

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 14:55
 
اعتبارات اسنادی ارزی بانک سپه
 
گشايش اعتبار اسنادي وارداتي

يكي از انواع روشهاي پرداخت در تجارت بين الملل اعتبار اسنادي است كه امروزه در جهان كاربرد فراواني دارد. اعتبار اسنادي تعهد مشروط يك بانك (بنا به درخواست خريدار) مي باشد مبني بر اينكه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرايط اعتبار از طرف فروشنده، در مدت معين اقدام به پرداخت به او بنمايد.

شرايط و ضوابط :
الف- اخذ مجوزهاي قانوني لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذيربط با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه ب- انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگاني ج- پرداخت كارمزد خدمات بانكي و تامين پيش پرداخت وجه اعتبار اسنادي توسط مشتري به ريال يا ارز د- ارائه وثايق و تضمينات لازم

مدارک مورد نياز :
1- دارا بودن كارت بازرگاني معتبر
2- دارا بودن كد اقتصادي
3- ارائه مدارك ثبت سفارش در مهلت مقرر به انضمام بيمه نامه و پيش فاكتور به شعب ارزي
4- تكميل فرم درخواست گشايش اعتبار امضا قرار جعاله
5 - پركردن فرم تعهد كتبي مبني بر ارائه برگ ترخيص كالا

نحوه کار :
پس از ارائه مدارك و وثائق لازم توسط مشتري، شعبه نسبت به كنترل و ارسال مدارك به واحد ارزي مربوطه اقدام مي نمايد و واحد ارزي نيز برابر مقررات و ضوابط نسبت به گشايش اعتبار اقدام مي كند
► چک های ارزی بانک سپه

بنر