فناوری

بانک زامبی، نهاد مالی ورشکسته‌ای است که صرفا با استفاده از حمایت‌های دولتی امکان ادامه فعالیت دارد.

 

در این مقاله ۱۰ مورد از موفق‌ترین قطب‌های فین‌تک جهان را با توجه به شاخص فین‌تک جهانی ۲۰۲۰ Findexable بررسی می‌کنیم.

 
مطالب مرتبط