دستورالعمل شیوه برگزاری قرعه کشی بانک ها و موسسات مالی

دوشنبه ، 25 شهریور 1387 ، 07:50
 
 
نماينده دادستان كل كشور در امر نظارت بر قرعه كشى بانكها و موسسات مالى از تدوين دستورالعمل شيوه برگزارى قرعه كشى از جانب شركتها و موسسات مربوطه خبر داد.عليرضا پوراحمد،نماينده دادستان كل كشور پيگيرى هاى به عمل آمده توسط دادستانى كل كشور را درضابطه مندى قرعه كشى شركتها و موسسات توليدى و خدماتى بخش خصوصى موثر توصيف كرد. پور احمد افزود: شركتها و موسسات توليدى و خدماتى بخش خصوصى درمقام جلب و جذب نظر استفاده كنندگان از كالا و خدمات و تقدير از انتخاب مشتريان خويش، اقدام به برگزارى قرعه كشى و اعطاء جوايز متعدد و گوناگون به برندگان مى نمايند كه عدم نظارت قانونى امكان تضييع حقوق عامه متصور بود. وى ادامه داد: براساس دستور دادستان كل كشور نظارت بر امر استقراع و احراز صحت مقدمات قرعه كشى نظير تعهدات و عقود، استطاعت و يا عدم استطاعت در اجابت موضوع قرعه كشى، چگونگى انتخاب برندگان و اهليت يا عدم اهليت متعهد له در دستور كار قرار گرفت. نماينده دادستان كل كشور درامر نظارت برقرعه كشى بانكها و موسسات مالى گفت: با توجه به تشتت رو يه شركتها و موسسات مزبور، الزامات قانونى حاكم برامر قرعه كشى از بدو تا ختم از سوى تشكيلات دادستانى كل كشور مطرح و منجر به تدوين دستورالعملهاى برگزارى قرعه كشى از جانب شركتها و موسسات مربوطه شد. پوراحمد با اشاره به اينكه اين دستورالعمل مويد ضابطه مند شدن قرعه كشى  ها خواهد شد، افزود: با توجه به تمشيت امور از طريق دادستانى كل كشور اين دستورالعملها به تاييد رسيده و مطابق آن، قرعه كشى ها با حضور نماينده دادستان كل كشور در كمال صحت و سلامت برگزار مى شود. وى درخصوص نظارت بر امر قرعه كشى حسابهاى قرض الحسنه گفت: براساس گزارش يكى از موسسات پژوهشى پيرامون امر قرعه كشى، اجراى صحيح و مطلوب صيانت از حقوق عمومى و بررسيهاى جامع درمقام پيشگيرى از وقوع تخلف در امر قرعه كشى حسابهاى قرض الحسنه به مباشرت تشكيلات دادستانى كل كشور معمول شد. نماينده دادستان كل كشور در امر نظارت بر قرعه كشى بانكها و موسسات مالى ادامه داد: بر اين اساس اكثر مسئولين بانكها و موسسات مالى و اعتبارى مراتب رضايت و خرسندى خويش را از عملكرد هيأت نظارت و خصوصا دادستانى ابراز و صحت اقدامات را مورد تاييد و تسجيل قرار دادند. وى با اشاره به ضرورت فعال سازى نقش نظارتى مردم در فرآيند قرعه كشى  ها گفت: در راستاى حصول اطمينان از صحت قرعه كشى حسابهاى قرض الحسنه بانكها و موسسات مالى و اعتبارى، سامانه اى اينترنتى در روابط عمومى دادستانى كل كشور به منظور ثبت هر قسم شكوائيه و اعتراض نسبت به عملكرد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى درمراسم قرعه كشى حسابهاى قرض الحسنه طراحى شده است. پوراحمد گفت: به دليل نظارت و سلامت قرعه كشى ها تاكنون هيچگونه شكايت و اعتراضى پيرامون آن ثبت و واصل نگرديده كه خود مويد رضايت قاطبه مردم مى باشد و اميد است با نهادينه سازى فرآيند نظارت و تشريك مساعى عموم مردم، شاهد ارتقاى ضريب امنيتى قرعه كشى ها باشيم.
 
منبع: ابرار اقتصادی

► نام گذاری پول ملی
نرخ سود در بانک سامان به 19/75 رسید ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر