بنر

بررسی تجربه حذف صفر در کشور های دیگر ...

چهارشنبه ، 3 مهر 1387 ، 08:40
يك اقتصاددان آمريكايي به نام دوجونز طي مقاله‌اي به بررسي موضوع حذف صفرها با تكيه بر كشور غنا و کره جنوبی پرداخته است.
غنا يكي از كشورهاي در حال توسعه در قاره آفريقا است كه به دليل كاهش شديد ارزش پول ملي خود در طي سال‌هاي اخير موضوع حذف صفرها در سطح محافل سياسي و علمي اين كشور به بحث گذاشته شده است. در عين حال تا كنون اقدامي در اين جهت انجام نشده است.
اجراي طرح حذف صفرها در چه زمان، به چه علت و با چه روش؟
به گفته وي هر گونه تصميم نادرست مي‌تواند آثار منفي زيادي را بر اقتصاد غنا پس از حذف صفرها داشته باشد‌. حذف صفر از پول ملي مي‌تواند فشارهاي زيادي را بر اقتصاد ملي وارد كند‌. به همين دليل است كه برخي از كارشناسان از حذف صفرها به عنوان اسب تروژان يادآوري مي‌كنند‌. وي مي‌افزايد: پيش از اقدام براي حذف صفر از پول ملي بايد كليه شرايط اقتصادي يك كشور بررسي شود و به اين سوال پاسخ داده شود كه چرا برخي كشورها اقدام به حذف صفر مي كنند ولي برخي كشورها دست به اين اقدام نمي‌زنند‌. به عنوان مثال‌، چرا كره‌جنوبي، برزيل و آرژانتين پيش از اين صفر را از پول ملي خود حذف كرده‌اند‌. بنابراين حذف صفرها به خودي خود‌، اقدام بدي نيست ولي مساله اين است كه اين اقدام چه زماني و به چه علت و به چه روشي در اقتصاد يك كشور اجرا مي‌شود‌؟
قبل از حذف صفرها افكار عمومي
آماده شود
اين گزارش در ادامه آورده است: كره‌جنوبي از سال 2004 تا 2007 د ر خصوص آثار و تبعات اقتصادي حذف صفرها از پول ملي خود تحقيق و بررسي كرد‌. ژاپن نيز در سال 2002 ميلادي تصميم به حذف صفر از ين گرفت ولي كويزومي نخست وزير وقت اين كشور با اين مساله مخالفت كرد‌.
كره‌جنوبي جولاي 2007 را براي جايگزيني پول ملي جديد به جاي پول قديمي انتخاب كرد و اين در حالي بود كه اين اقدام با پشتوانه سه سال تحقيقات دقيق اقتصادي همراه بود‌. دولت كره پيش از آنكه اقدام به طرح موضوع در پارلمان اين كشور نمايد‌، افكار عمومي مردم را طي دسامبر 2006 نسبت به اين موضوع و تبعات آن‌، آگاه ساخت‌.
در واقع دولت‌ها بايد پيش از اقدام براي حذف صفر از پول ملي‌، مردم را نسبت به اين موضوع و آثار مختلف اقتصادي آن به خوبي آگاه و مطلع نمايند‌. بي اعتمادي و نااطميناني مردم نسبت به حذف صفر از پول ملي مي‌تواند آثار مخربي بر اقتصاد هر كشوري داشته باشد‌. مردم بايد به خوبي نسبت به اقدامات اقتصادي دولت مطلع باشند‌.
 

► عدم امکان پیگیری ایران چک های مفقودی جدید
پرداخت 5 میلیون تومان وام با سفته ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر