بنر

اختصاص ۱۰۰ درصد سپرده هاى قرض الحسنه به قرض الحسنه

يكشنبه ، 5 آبان 1387 ، 19:21
 
 
رئيس كل بانك مركزى از توقف اعطاى سپرده هاى قرض الحسنه به امر تسهيلات سرمايه گذارى خبرداد و گفت:در۶ ماه اخير بانك ها۱۰۰ درصد سپرده هاى قرض الحسنه را به اين بخش اختصاص دادند. محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى درگفت وگو با برنا گفت: نظارت بر مصرف تسهيلاتى كه بانك ها به مشتريان خود مى دهند جزو وظايف بانك ها است و بانك مركزى نيز به نظارت اين مساله مى پردازد. وى انحراف تسهيلات ارائه شده از سوى بانك ها را بين بانك ها متفاوت دانست و افزود: البته بازرسين بانك مركزى نسبت به اين امر نظارت مى كنند. رئيس كل بانك مركزى در مورد اختصاص سپرده هاى قرض الحسنه به تسهيلات اين بخش اظهارداشت: ۹۵ درصد و يا شايد ۱۰۰ درصد سپرده هاى قرض الحسنه به تسهيلات قرض الحسنه اختصاص يافته است. بهمنى با تاكيد بر اينكه بانك ها بايد سپرده هاى قرض الحسنه را صرف تسهيلات قرض الحسنه كنند ،يادآورشد: سال گذشته تعدادى از بانك هافقط بخشى از منابع قرض الحسنه خود را صرف تسهيلات قرض الحسنه كردند و بخشى از سپرده هاى اين بخش را به ساير تسهيلات اختصاص دادند. رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: از ابتداى امسال و بعد از ابلاغ بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى، همه سپرده هاى قرض الحسنه فقط صرف تسهيلات قرض الحسنه شده است. وى گفت: البته بانك ها بايد منتظر جمع آورى بخشى از اقساط سپرده هاى خود كه صرف امورى غير از قرض الحسنه شده باشند و بعد از اين كه اقساط آن ها برگشت، منابع خود را صرف قرض الحسنه نمايند. رئيس كل بانك مركزى تاكيد كرد:امسال ديگر از سپرده هاى قرض الحسنه تسهيلات سرمايه گذارى داده نمى شود.

► تغييرات احتمالى در بسته بانك مركزى
تحریم بانک توسعه صادرات ایران توسط آمریکا ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر